“เดอะมอลล์ กรุ๊ป” อัด 100 มาตรการพร้อมเปิดศูนย์การค้า ย้ำปลอดภัยมากกว่าอยู่บ้าน!

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดมาตรการความปลอดภัย สร้างความมั่นใจพร้อมเปิดศูนย์การค้าอีกครั้งหลังคลายล็อกดาวน์ สร้าง TMG TOUCHLESS SOCIETY ตอบรับ New Normal สังคมยุค COVID-19

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เตรียมความพร้อมและจำลองการเปิดให้บริการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือ ตามมาตรการปลดล็อกดาวน์ของภาครัฐ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด ตอบรับ NEW NORMAL พร้อมสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้ง แบบไร้สัมผัส TOUCHLESS SOCIETY และตอกย้ำความมั่นใจด้วยมาตรการความปลอดภัยสู้ COVID-19 ครอบคลุมทุกมิติรวม 100 มาตรการ

เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดิ เอ็มโพเรี่ยม กรุ๊ป และกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

“ภาพรวมของวงการค้าปลีกว่าในช่วงการระบาดของ COVID-19 ธุรกิจค้าปลีกเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จนถึงปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกมีการชะลอตัวทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรป และอเมริกาที่มีการระบาดอย่างหนักของโรค COVID-19 โดยสหภาพยุโรปคาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปใน ปี 2563 จะติดลบที่ 1.1% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 1.4% ในขณะที่ยอดค้าปลีกในสหรัฐอเมริกา และจีน ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ที่ผ่านมา ลดลงอย่างต่อเนื่องกว่า 20-25%

ในขณะที่สถานการณ์ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย จากข้อมูลของศูนย์ ECONOMIC INTELLIGENCE CENTER (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ว่า ตลาดค้าปลีก 2563 จะหดตัวราว 14% หรือคิดเป็นเม็ดเงินที่หายไปราว 5 แสนล้านบาท จากมูลค่าตลาดค้าปลีกปี 2562 ที่อยู่ราว 3.5 ล้านล้านบาท

เดอะมอลล์ กรุ๊ปได้ออกมาตรการความปลอดภัย และสุขอนามัยประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก 34 มาตรการย่อย สำหรับลูกค้า และ 6 มาตรการเสริม 66 มาตรการย่อย สำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจ รวม 100 มาตรการ เกรียงศักดิ์บอกว่ามาตรเหล่านี้ปลอดภัยกว่าอยู่บ้านแน่นอน

1. คัดกรองเข้มงวด (INTENSIVE SCREENING) 

 • ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า ผู้เข้าใช้บริการทุกคน รวมถึงพนักงานร้านค้า พนักงานคู่ค้า พนักงานรับ-ส่งสินค้า DELIVERY ด้วย THERMO SCAN และ THERMOMETER ณ ประตูทางเข้าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า โดยต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จึงจะอนุญาตให้เข้าพื้นที่
 • ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า

 • ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และพนักงานทุกคน ต้องลงทะเบียนผ่าน APPLICATION 
 • จัดให้มีบริการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในกรณีลูกค้ามิได้สวมใส่ หรือไม่ได้เตรียมหน้ากากอนามัยมา
 • จัดเตรียมพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อที่ประตูทางเข้า

2. ลดความแออัด (PHYSICAL DISTANCING) 

 • ลดความแออัด ด้วยการจำกัดจำนวนคน ในพื้นที่ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร 
 • กำหนดทางเข้า-ออก อาคารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงานผ่านจุดคัดกรอง และลดการเดินสวนกันที่บริเวณทางเข้า-ออก
 • ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลาง ต้องรักษาระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 1–1.5 เมตร โดยจัดทำสัญลักษณ์กำหนดตำแหน่งยืนที่พื้นอย่างชัดเจน เช่น การเว้นระยะภายในลิฟต์ทุกตัว การใช้บันไดเลื่อนเว้นห่างกัน 2 ขั้น รวมถึงระยะการยืนเพื่อรับบริการที่จุดชำระเงิน เคาน์เตอร์บริการต่าง ๆ

 • จัดทำช่อง PRIORITY LANE สำหรับคนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ 
 • จัดเตรียมโซนพิเศษสำหรับพนักงาน DELIVERY ให้มีระยะห่าง ทั้งการรับสินค้า และการรอสินค้า
 • งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปริมาณคนต่อคิวมาก โดยยึดมาตรการ SOCIAL DISTANCING อย่างเคร่งครัด
 • จัดให้มีบริการ DRIVE THRU & PICK UP ในห้างสรรพสินค้า

3. สร้างสังคมไร้สัมผัส (TOUCHLESS SOCIETY) 

 • จัดพนักงานบริการกดลิฟต์ทุกตัวให้กับลูกค้า และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในลิฟต์ทุก 10 นาที
 • จัดพนักงานบริการเปิด–ปิดประตูศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
 • ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินแบบ TOUCHLESS PAYMENT
 • จัดให้มีบริการ WORRY-FREE WAITING AREA ในห้างสรรพสินค้า

4. สุขอนามัยเชิงรุก (HYGIENIC CLEANING) 

 • ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดภายในลิฟต์ ราวบันไดเลื่อน ก๊อกน้ำ ลูกบิด กลอนประตู ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที
 • ทำความสะอาดพื้นศูนย์การค้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที พร้อมติดตั้งเครื่องฉีดพ่นอัตโนมัติเพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำทุก 5 นาที
 • ทำความสะอาดใหญ่ ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่ขายและพื้นที่สำนักงานทุกสัปดาห์

 • ทำความสะอาด ห้องลองสินค้า ห้องบริการ ห้องอุปกรณ์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังให้บริการ
 • ทำความสะอาด รถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ต รถเข็นเด็ก รถเข็นคนพิการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนให้บริการลูกค้า
 • ทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ศูนย์อาหาร จุดแลกคูปอง FOOD COURT ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที 
 • ทำความสะอาด บัตรศูนย์อาหาร บัตรจอดรถ รวมทั้งเมนูอาหาร ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนให้บริการลูกค้า
 • เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการทำความสะอาดห้องบริการต่างๆ เป็นพิเศษ เช่น ห้อง PLATINUM ห้องแม่และเด็ก

 • พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดลูกค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัย และ FACE SHIELD พร้อมทั้งติดตั้งGUARD SHIELD ในพื้นที่บริการทุกจุด เช่น จุดชำระเงิน เคาน์เตอร์บริการต่างๆ
 • ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณจุดบริการต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น ประตูทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน ทางเข้าห้องน้ำ ห้อง PLATINUM 
 • ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่จอดรถ DELIVERY ทุก 30 นาที

 • จัดให้มีบริการอบฆ่าเชื้อสินค้าและถุงสินค้าด้วยรังสี UV 
 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสินค้าที่มีการลองด้วยรังสี UV
 • จัดให้มีจุดแยกทิ้งหน้ากากอนามัย ภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
 • มีระบบถ่ายเทอากาศภายในอาคาร มากกว่า 10 เท่าต่อชั่วโมง (10 ACH) และทำการอบฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศส่วนกลางเป็นประจำทุกคืน ด้วยรังสี UV 

5. เฝ้าระวังติดตาม (COMPREHENSIVE INFORMATION TRACKING) 

 • หน่วยงานที่ดูแลพนักงาน พนักงานร้านค้า พนักงานคู่ค้า ต้องจัดทำประวัติข้อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคนในสังกัด รวมถึงกรณีพนักงานที่ต้องถูกกักตัวก่อนเข้าปฏิบัติงาน
 • ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงาน ต้องได้รับการลงทะเบียนผ่าน APPLICATION ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป็น
 • อบรมสร้างการตระหนักรับรู้และเน้นย้ำวิธีปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัยและป้องกันตนเอง

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้เพิ่ม 6 มาตรการเสริม 66 มาตรการย่อย สำหรับ 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ มาตรการสำหรับร้านค้าทุกประเภทและพนักงานทุกคนภายในศูนย์การค้า, มาตรการสำหรับร้านอาหาร, คลินิก, ร้านตัดผม, ร้านแฟชั่น , ร้านไลฟ์สไตล์ และธนาคาร 

 1. ร้านค้าทุกประเภท และพนักงานทุกคนภายในศูนย์การค้า
 • พนักงานต้องแสดงใบรับรองแพทย์ก่อนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางต่างจังหวัด สถานที่สุ่มเสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ต้องกักตัวจนครบ 14 วัน จึงอนุญาตให้เข้าพื้นที่ศูนย์การค้าได้
 • BIG CLEANING พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • ต้องวัดอุณหภูมิร่างกายวันละ 2 ครั้ง ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและระหว่างวัน
 • ต้องเตรียมเจลล้างมือ สำหรับบริการลูกค้าและพนักงานในร้านค้า
 • พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต้องสวมหน้ากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลาและทำความสะอาดทุกวัน

 • พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต้องล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ก่อนและหลังบริการลูกค้า
 • ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการและจุดสัมผัสสาธารณะ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง
 • จัดให้มีบริการ เปิด-ปิด ประตูร้านค้า เพื่อลดการสัมผัส
 • เว้นระยะห่างของที่นั่งและการยืนต่อคิว อย่างน้อย 1 เมตร (PHYSICAL DISTANCING)
 • ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินแบบ TOUCHLESS PAYMENT
 • ส่งเสริมให้มีการจองคิวและเรียกรับบริการผ่าน APPLICATION (เลี่ยงการนั่งรอ)
 • หากพนักงานมีไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที โดยให้แจ้งฝ่ายบริหารศูนย์การค้า เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง

2. ร้านอาหาร

 • จัดให้มีการใช้ระบบจองคิวล่วงหน้า (เลี่ยงการนั่งรอ) 
 • จัดเตรียมจุดวัดอุณหภูมิ, เจลล้างมือ สำหรับบริการลูกค้าและพนักงานในร้านค้า
 • จำกัดจำนวนคนในร้าน โดยต้องจัดโต๊ะที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร
 • จำกัดเวลาในการรับประทานอาหาร ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

 • ติดตั้ง TABLE SHIELD ที่โต๊ะรับประทานอาหาร 
 • อาหารต้องปรุงสุกสะอาด เปลี่ยนช้อนสำหรับชิมทุกครั้ง และเข้มงวดในการจัดเก็บอาหาร และอุปกรณ์ทำอาหารให้ถูกสุขอนามัย
 • งดวางอุปกรณ์และชุดเครื่องปรุงทิ้งไว้บนโต๊ะ โดยจัดมีเครื่องปรุงชนิดซองแทนการใช้ร่วมกัน
 • แยกหม้อต้ม เตาปิ้งย่าง และอุปกรณ์การรับประทาน 1 ชุด ต่อ 1 คน
 • ร้านอาหารบุฟเฟต์ ต้องให้พนักงานเสิร์ฟอาหารที่โต๊ะ งดการบริการตนเอง
 • สำหรับอาหาร TAKE AWAY ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีฝาปิดมิดชิด ระบุชื่อร้าน สาขา วันที่ผลิต พร้อมชื่อพนักงานประกอบอาหารและจัดบรรจุภัณฑ์
 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโต๊ะและที่นั่ง ก่อนและหลังให้บริการ
 • ฆ่าเชื้อภาชนะต่าง ๆ ด้วยเครื่องรังสี UV และติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรค

3. คลินิก

 • จัดให้มีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ และใช้ระบบการจองคิวล่วงหน้า (เลี่ยงการนั่งรอ) เพื่อควบคุมปริมาณลูกค้าที่เข้ารับบริการ
 • จัดให้มี ONLINE CONSULTATION หรือเหลื่อมเวลาการนัดหมาย
 • วัดอุณหภูมิ สอบถามประวัติการเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง ก่อนให้บริการ
 • ให้บริการที่ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

 • อุปกรณ์ต้องฆ่าเชื้อด้วยเครื่องรังสี UV และทำความสะอาดพื้นผิวหลังสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง
 • พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต้องสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหน้าที่ และทิ้งทันทีหลังให้บริการ โดยแยกทิ้งรวมขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ในถังปิดมิดชิดและนำไปทิ้งทุกชั่วโมง
 • งดการสนทนาขณะให้บริการ
 • งดเว้นบริการนวด และหัตถการบางประเภท
 • งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ เช่น อุปกรณ์แต่งหน้า
 • ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคภายในร้านทุกสัปดาห์

4. ร้านตัดผม

 • จัดให้มีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการและใช้ระบบการจองคิวล่วงหน้า (เลี่ยงการนั่งรอ) เพื่อควบคุมปริมาณลูกค้าที่เข้ารับบริการ
 • วัดอุณหภูมิ สอบถามประวัติการเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนให้บริการ
 • ให้บริการที่ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เช่น ตัด สระ ไดร์ เท่านั้น
 • พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต้องสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหน้าที่ และทิ้งทันทีหลังให้บริการ

 • งดการสนทนาขณะให้บริการ
 • จัดที่นั่งหรือเตียงสระ มีระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร (PHYSICAL DISTANCING)
 • อุปกรณ์ต้องฆ่าเชื้อและบรรจุในซองปลอดเชื้อ ก่อนนำมาใช้งาน
 • ต้องแยกทำความสะอาดผ้าคลุมตัดผมทันทีหลังใช้เสร็จ (ไม่ใช้ซ้ำ) พร้อมทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเตียงสระ อุปกรณ์ ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง
 • ต้องหยุดให้บริการเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ พื้นที่ให้บริการและจุดสัมผัสสาธารณะ ทุก 2 ชั่วโมง
 • งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ เช่น อุปกรณ์แต่งหน้า
 • ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคภายในร้านทุกสัปดาห์

5. ร้านแฟชั่น

 • จำกัดจำนวนคนในร้าน 1 คน ต่อ 2 ตารางเมตร
 • จัดให้มีบริการถุงมือพลาสติกสำหรับลูกค้าเพื่อเลือกซื้อสินค้า
 • ต้องทำสัญลักษณ์ กำหนดจุดเว้นระยะเลือกซื้อสินค้าชัดเจน
 • เตรียมผ้าคลุมใบหน้าสำหรับการลองเสื้อผ้า และมีถุงเท้าสำหรับการลองรองเท้า และเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง

 • จัดให้มี AR VISUAL APPLICATION เพื่อลดการลองสินค้า
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสินค้าที่มีการลองด้วยรังสี UV ทุกครั้งก่อนนำกลับไปที่ SHELF
 • ทำความสะอาดห้องลอง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการใช้งาน หรือทุก 1 ชั่วโมง
 • ติดตั้ง COUNTER SHIELD ณ จุดชำระเงิน
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ สินค้าและถุงสินค้า ด้วยรังสี UV
 • ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในร้านทุกสัปดาห์

6. ร้านไลฟ์สไตล์ และธนาคาร

 • จำกัดจำนวนคนในร้าน 1 คน ต่อ 2 ตารางเมตร
 • จัดให้มีผู้ช่วยเเนะนำและหาสินค้า (เพื่อความรวดเร็วและลดการสัมผัส)
 • จัดให้มี AR VISUAL APPLICATION เพื่อลดการลองสินค้า
 • จัดให้มีบริการถุงมือพลาสติกสำหรับลูกค้าเพื่อเลือกซื้อสินค้า
 • ต้องทำสัญลักษณ์ กำหนดจุดเว้นระยะเลือกซื้อสินค้าชัดเจน

 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สินค้าที่มีการลองหรือสัมผัสทุกครั้ง
 • ติดตั้ง COUNTER SHIELD ณ จุดชำระเงิน
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสินค้าและถุงสินค้าด้วยรังสี UV
 • ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในร้านทุกสัปดาห์
 • สำหรับธนาคาร ต้องเพิ่มช่องให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเชื้อง่าย
 • สำหรับธนาคาร ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ปุ่มสัมผัสตู้ ATM ทุก 30 นาที