ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ขานรับการปลดล็อคภาคธุรกิจ เปิดให้บริการแล้วทุกสาขาทั่วประเทศ!!! ตอบรับการช้อปปิ้งแบบ New Normal

ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยในเครือเซ็นทรัลรีเทล เปิดให้บริการแล้วทุกสาขาทั่วประเทศตอบรับการช้อปปิ้งแบบ New Normal เว้นระยะห่างทางสังคม ตอกย้ำขั้นตอนระบบบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ด้วยการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ส่งเสริมการเช็คอิน-เช็คเอาท์ผ่าน QR Code ไทยชนะ ตามแนวทางภาครัฐอย่างเคร่งครัดพร้อมมาตรการตรึงราคาสินค้า จัดจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจในสุขอนามัย และช่วยลดภาระค่าครองชีพค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าประชาชน

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน ในกลุ่มเซ็นทรัล ผู้ดำเนินธุรกิจ ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมาเรายึดถือปฎิบัติตามมาตรการและคำสั่งประกาศล็อคดาวน์ของทางภาครัฐโดยมีการปิดให้บริการของร้านไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ ไปในบางสาขาโดยเฉพาะสาขาในกรุงเทพ และปริมณฑล  ซึ่งในช่วงล็อคดาวน์ ไทวัสดุมีสาขาที่สามารถเปิดให้บริการได้จำนวนกว่า 30 สาขาทั่วประเทศส่วนบ้านแอนด์บียอนด์เปิดให้บริการได้ 2 สาขา ส่วนใหญ่เป็นสาขาในต่างจังหวัด ด้วยเพราะสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ เราคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของประชาชน รวมไปถึงหน่วยงานราชการโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะสามารถเข้าถึงสินค้าเพื่อการใช้งานได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะสินค้าในหมวดเครื่องมือที่จำเป็น, สินค้าเพื่อการซ่อมบำรุง, สินค้าเพื่อการรักษาความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น และสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึงอยู่เสมอคือความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของลูกค้า และพนักงานทุกคนมาโดยตลอด

และจะเห็นได้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มทีดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนคนไทยทุกคน  ส่งผลให้ภาครัฐออกประกาศมาตรการผ่อนปรนปลดล็อคภาคธุรกิจ เพื่อตอบรับความจำเป็นของประชาชน และผู้ประกอบการได้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ทั้งนี้ ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ หนึ่งในภาคธุรกิจ ที่ยืนหยัดเคียงคู่พนักงาน เพื่อนคู่ค้า และลูกค้า ประชาชนในวันนี้ทั้งร้านไทวัสดุรวมกว่า 50 สาขา  และบ้านแอนด์บียอนด์ 7 สาขา ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบทุกสาขาทั่วประเทศแล้วทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในรูปแบบ New Normal Life เว้นระยะห่างทางสังคม พร้อมสรรพกับสินค้าคุณภาพเพื่อบ้านที่หลากหลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้า ในราคามาตรฐาน และราคาลดพิเศษ พร้อมการให้บริการที่ครบครัน ทั้งหน้าร้าน และบริการหลังการขาย และยังคงคุมเข้มกับระบบบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ด้วยการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19และเพิ่มมาตรการในการแนะนำให้ลูกค้าทุกคนที่จะเข้ามาใช้บริการ ต้องเช็คอิน และเช็คเอาท์ ผ่าน QR Code ไทยชนะตามแนวทางนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ทางไทวัสดุ และบ้านแอนด์บียอนด์ ได้จัดระบบบริหารจัดการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ทางภาครัฐได้กำหนดทั้งในส่วนของลูกค้า และพนักงาน ใน 4 มาตรการหลักดังนี้

 • มาตรการการคัดกรอง
 1. ลูกค้า และพนักงานทุกคน จะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ใช้บริการ และปฏิบัติงาน
 2. กรณีลูกค้าลืมนำหน้ากากมา สามารถซื้อได้ที่จุดจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยของทางร้าน โดยแจ้งพนักงานที่ประจำจุดคัดกรอง
 3. พนักงานทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าพนักงานทุกครั้ง
 4. ลูกค้าทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง ณ จุดทางเข้าลูกค้า ตลอดระยะเวลาการเปิดร้าน
 5. หากตรวจพบว่าพนักงานหรือลูกค้ามีอุณหภูมิ สูงกว่า 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแยก พาไปที่จุดนั่งพักที่จัดไว้โดยเฉพาะและ

ดำเนินการตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้ง หากอุณหภูมิไม่ลดลงต่ำกว่า 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะเชิญแยกนำไปบริเวณที่จัดไว้โดยเฉพาะดำเนินการ ประสานงาน แนะนำให้พบแพทย์ โดยทางร้านจะไม่อนุญาตให้เข้าทำงาน หรือเข้าใช้บริการที่ร้าน

 1. พนักงาน และ ลูกค้า ทุกคนต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อก่อนเข้าร้าน
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนเช็คอินเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ – QR Code ไทยชนะหรือ สมัครบัตรสมาชิก The1 เป็นการเก็บบันทึกข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ เพื่อทางร้านสามารถติดตามได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ต้องติดตามลูกค้าเพื่อตรวจสอบหรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
 • มาตราการการลดความแออัด

 1. กำหนดระยะห่างของจุดยืนต่างๆ ที่ลูกค้าต้องรอรับบริการ หรือ รอเข้าคิวทำรายการ โดยมีการกำหนดระยะยืนด้วยเครื่องหมายให้เว้นระยะห่างแต่ละรายอย่างน้อย 1 เมตร โดยเฉพาะบริเวณจุดคัดกรอง, จุดแคชเชียร์, บริเวณร้านอาหารที่ต้องเข้าคิวสั่ง, ตู้ ATM และห้องน้ำ
 1. พนักงานขายที่จุดขาย ต้องยืนให้คำแนะนำหรือให้รายละเอียดสินค้ากับลูกค้าโดยรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร และ ต้องไม่มีลูกค้าหรือพนักงานยืนรวมกันจำนวนมากเกิน 1 คนต่อ 2 ตารางเมตร
 1. จุดที่นั่งในห้อง Contractor Room ต้องเว้นระยะนั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
 2. จุดนั่งรับประทานอาหาร ทางร้านได้จัดทำเครื่องหมาย เว้นระยะนั่ง 1 เมตร และนั่งเยื้องกัน ไม่ให้มีจุดนั่งตรงกันแบบหันหน้าเข้าหากัน
 3. ภายในลิฟท์ ได้ทำเครื่องหมายจุดยืนให้ลูกค้า และให้ยืนหันหน้าออกจากกัน
 4. บริเวณบันไดเลื่อน ได้กำหนดจุดบันไดเลื่อน ให้ลูกค้ายืน 1 ขั้น เว้นระยะห่าง2 ขั้น
 5. มีการจำกัดจำนวนลูกค้าเข้าใช้บริการ ตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดในจังหวัดนั้นๆ กรณีมีจำนวนลูกค้าเข้าใช้บริการเกินมาตรการที่กำหนด ทางร้านได้จัดพื้นที่และเก้าอี้ให้บริการลูกค้านั่งรอบริเวณด้านหน้าทางเข้าร้าน
 • มาตราการเพิ่มความปลอดภัยและลดการสัมผัส
 1. บริเวณจุดบริการลูกค้า และ จุดแคชเชียร์ ได้จัดทำแผงกั้น หรือ Counter Shield ระหว่างลูกค้า และพนักงาน หรือ ให้พนักงานสวมใส่ Face Shield
 1. เพิ่มจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ บริการทุกจุดตั้งแต่บริเวณทางเข้า , บริเวณจุดบริการลูกค้า , จุดแคชเชียร์ และ จุด Ask Me โดยใช้เป็นระบบเหยียบปั๊ม เพื่อลดการสัมผัส
 1. เพื่อเป็นการลดการสัมผัส ณ จุดบริการลูกค้า ทางร้านได้ทำการแยกโต๊ะเซ็นต์เอกสาร ออกจากเคาน์เตอร์และที่จุดบริการชำระเงิน ทางแคชเชียร์จะใช้ถาดในการรับส่งธนบัตร หรือ การ์ด และใบเสร็จ ให้ลูกค้า
 1. เพิ่มจุดพิเศษสำหรับดูแลผู้อาวุโส ผู้พิการ และหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะแยกออกจากจุดให้บริการปกติ โดยจะมีพนักงานเป็นผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพื่อความรวดเร็ว และลดระยะเวลาการอยู่นอกบ้าน เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการ
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการชำระเงินแบบCashless หรือระบบE-payment
 • มาตราการความสะอาดปลอดภัยทุกจุด
 1. เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุก 30 นาที บริเวณจุดสัมผัส ได้แก่จุดบริการลูกค้า จุดเคาน์เตอร์แคชเชียร์ และ อุปกรณ์ต่างๆ

2. กำหนดระยะเวลาในการทำความสะอาดห้องน้ำทุก 30 นาที

 1. กำหนดช่วงเวลาการทำความสะอาดร้าน และ อุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าใช้ เช่นรถเข็น ตระกร้าใส่ของโดยแอลกอฮอล์ หรือ น้ำยาทำความสะอาดวันละ 3-4 ครั้ง และทุกสิ้นวันหลังร้านปิดให้บริการ
 1. มีมาตราการ การพ่นยาฆ่าเชื้อ ในกรณีพบผู้เสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการที่ร้าน

โดยมาตรการดังกล่าวข้างต้นในรูปแบบ New Normal นี้ ทางไทวัสดุและบ้านแอนด์บียอนด์ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สร้างความมั่นใจทั้งในเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยให้กับลูกค้าคนสำคัญของเราเมื่อเข้ามาช้อปปิ้งใช้บริการ รวมถึงมาตรการด้านราคาสินค้าที่ยังคงตรึงราคาสินค้าด้วยมาตรฐานราคาที่แน่นอนมาโดยตลอดมาช้อปปิ้งกับการปลดล็อคสินค้าเพื่อบ้านราคาลดพิเศษในรูปแบบ New Normal ด้วยความมั่นใจ สบายใจ ที่ไทวัสดุ และบ้านแอนด์บียอนด์ หรือเลือกกดช้อปเพลินๆ สบายๆ กับการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ทั้ง 2 แบรนด์ได้ที่www.thaiwatsadu.com, Facebook: thaiwatsadu , Line@Thaiwatsadu, www.baanandbeyond.com , Facebook: Baan&Beyond , Line @baanandbeyondth,  www.jd.co.thและCall Center 1308