มิวเซียมสยาม เปิด 19 พ.ค.นื้ ขานรับนโยบายภาครัฐ เตรียมรับผ่อนคลายระยะสอง เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด -19

มิวเซียมสยาม ขานรับนโยบายภาครัฐ ยกระดับการจัดการภายในพิพิธภัณฑ์ เข้มมาตรการรักษาระยะห่าง สอดรับพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ ผู้บริโภคแบบ New Normal สร้างความมั่นใจด้วยมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ผู้ชมทุกกลุ่มสามารถมีส่วนร่วมกับเราในการ “ค้นพบอดีต เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต เพื่อสร้างคุณค่า จากทรัพย์สินทางวัฒนธรรมร่วมกัน” ตามมาตรฐานสาธารณสุข โดยตอกย้ำจุดยืนในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Discovery Museum หรือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ในรูปแบบ PLAY & LEARN

นาย ราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า ทางเราได้เตรียมมาตรการรองรับการผ่อนคลายของภาครัฐในระยะที่สอง ยกระดับมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวปฏิบัติหลักของภาครัฐ พร้อมพัฒนางาน และเตรียมการบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดพื้นที่บริการ จุดสัมผัส และวัตถุจัดแสดงสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ขาดอรรถรสในการเข้าชม และให้ทุกการเรียนรู้ สนุกกว่าที่คึด เช่นเคย

ในขณะเดียวกัน เน้นการเพิ่มระยะห่าง ลดความแออัดภายในอาคารนิทรรศการ ห้องคลังความรู้ และร้านอาหารภายในมิวเซียมสยาม พร้อมมีทีมเจ้าหน้าที่ คอยดูแลรักษา ระยะห่างในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของลูกค้าและผู้เข้าชม และรักษาความสะอาด เราตระหนักถึงความสำคัญตามมาตรการทางสาธารณสุข จึงปรับเปลี่ยนเพิ่มมาตรการเสริมในการเที่ยวชมมิวเซียมสยาม ประกอบด้วย

  1. ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าชมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งในการมาเข้ารับบริการที่มิวเซียมสยาม
  2. ลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการหากเกิน 37.5 องศา ให้นั่งพัก และขอตรวจซ้ำอีกครั้ง
  3. มีบริการเจลเแอลกอฮอล์ให้ล้างมือก่อนเข้ารับบริการ
  4. สามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ 2 วิธี คือ ซื้อที่เคาน์เตอร์กับเจ้าหน้าที่ หรือ เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำ และสนับสนุนการชำระเงิน แบบ Cashless payment เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเงินสด
  5. จัดให้มีจุดสัญลักษณ์ในการชมนิทรรศการ เว้นระยะห่างที่พื้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรักษาระยะห่างของแต่ละบุคคล รวมถึงการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในร้านค้าของที่ระลึก ห้องคลังความรู้ และภายในร้านอาหาร
  6. มีการดูแลทำความสะอาดพื้นที่บริการภายในมิวเซียมสยาม จุดที่มีการสัมผัส อุปกรณ์ และวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการจะมีการทำความสะอาดทุก 2-3 ชั่วโมง รวมถึงหนังสือภายในห้องคลังความรู้ และสินค้าตัวอย่างหรือสินค้าทดลองภายในร้านค้าของที่ระลึก Muse Shop ก็จะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ในส่วนของร้านอาหารมีการป้องกันรักษาความสะอาดทั้งพื้นที่ภายในร้านและบริเวณการปรุงอาหารด้วย
  7. หลังเวลาปิดให้บริการเราจะมีการใช้เทคโนโลยีการอบฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่การให้บริการทั้งหมดเพื่อพร้อมบริการในวันถัดไป

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการเสริม ที่มิวเซียมสยาม ได้สร้างบรรทัดฐานการเข้าชมใหม่ หลังภาครัฐประกาศผ่อนคลายระยะสอง รวมถึงมีการเพิ่มความถี่ในการดูแลรักษาและทำความสะอาด พื้นที่บริการต่างๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการที่มิวเซียมสยาม นอกจากนี้ยังมีบริการฟรี WI-FI อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชมอีกด้วย

“มิวเซียมสยาม ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นสำคัญ เพื่อรับรองมาตรฐานสถานประกอบการปลอดภัยป้องกันโควิด-19 ซึ่งทางเราใส่ใจผู้เข้าชมในทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะมาเป็นแบบเดี่ยว กลุ่มเพื่อน หรือ ครอบครัว ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสาธารณสุข สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าชมทุกคน เน้นสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นสำคัญ” คุณราเมศ กล่าวทิ้งท้าย