แถลงการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

หัวเว่ยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎข้อบังคับที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา ในเรื่องการเพิ่มกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงไปที่หัวเว่ย

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มชื่อหัวเว่ยเข้าสู่ “Entity List” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อย่างไม่เป็นธรรม นับแต่นั้นมา แม้ว่าจะมีการปิดกั้นการเข้าถึงส่วนประกอบหลักด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เราก็ยังคงยืนหยัดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน เรายังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ให้ไว้กับกลุ่มลูกค้าและซัพพลายเออร์ หัวเว่ยยังคงยืนหยัดเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้งมวล

อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาพยายามอย่างไม่ลดละในการเพิ่มระดับการสกัดกั้นหัวเว่ย รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อไปโดยเพิกเฉยต่อความกังวลของหลายบริษัทรวมถึงสมาคมในภาคอุตสาหกรรมอีกมากมาย

การตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ เป็นการกระทำโดยพลการฝ่ายเดียว และเป็นอันตรายคุกคามต่อทั้งอุตสาหกรรมทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจ การซ่อมบำรุง และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ที่หัวเว่ยได้ดำเนินการอยู่มากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังจะส่งผลกระทบต่อประชากรกว่า 3 พันล้านคนทั่วโลกในด้านการบริการด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของหัวเว่ย โดยการโจมตีบริษัทชั้นนำของต่างประเทศแสดงให้ถึงความตั้งใจเพิกเฉยของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต่อผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้บริโภคหัวเว่ย ซึ่งขัดกับคำกล่าวอ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่าดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านเครือข่าย

การตัดสินใจโดยพลการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่เพียงส่งผลกระทบต่อหัวเว่ยเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในระยะยาวต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก การตัดสินใจครั้งนี้จะทำลายความร่วมมือในอุตสาหกรรมต่างๆ  และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและความเสียหายหนักภายในอุตสาหกรรมเหล่านี้อีกด้วย

สหรัฐอเมริกากำลังยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีของตนเองเพื่อเอาชนะกลุ่มบริษัทที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกัน การกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะมีผลต่อความน่าเชื่อถือที่บริษัทต่างชาติมีต่อห่วงโซ่อุปทานและเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ที่สุดแล้ว การกระทำดังกล่าวจะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเอง

ทั้งนี้ หัวเว่ยกำลังดำเนินการตรวจสอบกฎข้อบังคับรูปแบบใหม่นี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เราคาดว่าธุรกิจของเราจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาทางออก เราหวังว่าลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเราจะอยู่เคียงข้างเรา และร่วมมือกันลดผลกระทบจากกฎข้อบังคับจากการเลือกปฏิบัตินี้