ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนโครงการวิจัยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร และนางดวงฤดี เถลิงโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีและงานวิจัย ได้มอบชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 (Test Kit) จำนวน 110,000 ชุด รวมมูลค่า 22 ล้านบาท แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้การดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ทั้งนี้โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดี และศ.นพ.บุญส่ง  องค์พิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย  เป็นตัวแทนรับมอบชุดตรวจฯ ดังกล่าว

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวว่า  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีฯ ให้ความสำคัญและมีส่วนช่วยในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาโดยตลอด ล่าสุดได้ดำเนินโครงการวิจัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซี่งจะต้องสำรวจคัดกรองเพื่อหาประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการ และนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งนี้ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนให้กับโครงการวิจัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะช่วยทำให้การดำเนินโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยคัดกรองและค้นหาผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ  และที่สำคัญจะเกิดประโยชน์ต่อภาคสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างมาก เพราะจะทำให้นักวิจัยทางการแพทย์เข้าใจถึงวิทยาการระบาดดีขึ้น โดยเฉพาะกับโรคอุบัติใหม่เช่นโควิด-19

ด้าน นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายสนับสนุนด้านการสาธารณสุขเพื่อช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายโดยปรากฏว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลง แต่ยังมีประเด็นความวิตกกังวลในเรื่องผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาอีกระลอกได้ ด้วยเหตุนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 แบบรวดเร็ว (Test Kit) ที่มีคุณภาพดีจำนวน 110,000 ชุดเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ซึ่งโครงการวิจัยนี้จะมีประโยชน์ต่อภาคสาธารณสุข เพราะจะช่วยตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ และนำไปสู่การป้องกันการแพร่ระบาด และหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ในที่สุด ทั้งยังเป็นการทำให้สังคมมีความมั่นใจในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยว่าจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และที่สำคัญยังเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวโดยไว