เมื่อ Intelligent Automation คือตัวช่วยธุรกิจข้ามผ่านทุกวิกฤติดิสรัปชัน

แม้ว่าหลายองค์กรจะมีการวางแผนรับมือกับ Digital Disruption กันเอาไว้แล้วแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี 2020 จนถึงช่วงเวลานี้ก็เป็นเหมือนอีกตัวที่เร่งให้ทุกอุตสาหกรรมต่างเร่งเครื่องเพื่อปรับเปลี่ยนให้อยู่รอดและสามารถเติบโตข้ามพ้นวิกฤติไปได้ด้วยดี

เพื่อช่วยให้องค์กรก้าวข้ามวิกฤติและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ I AM Consulting จึงได้จับมือกับ Automation Anywhere ผู้นำด้าน Robotic Processing Automation (RPA) ระดับโลกนำเสนอโซลูชัน RPA ที่จะช่วยให้การทำงานของธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรให้มีมากขึ้น

กริช วิโรจน์สายลี Country Vice President บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบไอทีเอนเทอร์ไพรส์ชั้นนำของประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือกับ Automation Anywhere ว่า “สถานการณ์ปัจจุบันทุกองค์กรต่างทราบดีว่าเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป รูปแบบการดำเนินธุรกิจของเราจะเปลี่ยนแปลง องค์กรจะต้องมีความยืดหยุ่นหรือต้องเป็น resilience organization เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเสมอในช่วงปีที่ผ่านมาเราเตรียมพร้อมวางแผนที่จะรับมือกับ Digital Disruption ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานกับลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม ทำให้ไอแอมคอนซัลติ้งได้มองเห็นความต้องการของลูกค้าที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติโดยใช้ซอฟท์แวร์ RPA และ AI เข้ามาช่วยเสริมการทำงานของมนุษย์และช่วยให้การดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ด้าน Serene Keng, Senior Director, Strategic Partnership, ASEAN, Automation Anywhere กล่าวถึงการร่วมมือกับไอแอมคอนซัลติ้งว่า “Automation Anywhere และไอแอมคอนซัลติ้งต่างก็สนับสนุนกันในเป้าหมายทางธุรกิจนั่นก็คือการส่งมอบบริการกระบวนการการทำงานอัตโนมัติโดยใช้ RPA ที่ดีที่สุดให้กับทั้งลูกค้า เราเชื่อว่าการร่วมเป็นพันธมิตรนี้จะเพิ่มการใช้ RPA ในประเทศไทยให้มากขึ้น ซึ่งเราหวังว่าโซลูชันด้าน Intelligent Automation ของ Automation Anywhere จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจต่างๆ อย่างมากที่สุด”

“ปัจจุบัน RPA และ Intelligent Automation มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีหลายองค์กรที่ได้นำมาปรับใช้งานเพิ่มเติมและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ผ่านมา Automation Anywhere ได้สร้างbot มากกว่า 1.8 ล้าน เพื่อช่วยการทำงานของกิจการขนาดใหญ่ของโลกจำนวนมาก เราได้คาดการณ์ว่าการใช้งาน RPA จะมีมากขึ้นในอนาคตอันใกล้หลังการระบาดของโควิด-19 คาดว่าจะมีอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นและน่าจะมีการนำเอา RPA มาใช้เพื่อรองรับการเติบโตไม่เพียงแค่ธุรกิจเอนเทอร์ไพรส์เท่านั้น แต่รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็น่าจะมีความต้องการใช้งาน RPA มากขึ้น”

จะเห็นได้ว่าหลายธุรกิจในระดับภูมิภาคต่างก้าวผ่านขั้นตอนการใช้ RPA เพื่อช่วยธุรกิจไปแล้วและก็เริ่มประยุกต์ใช้แรงงานดิจิทัล (Digital Worker) นั่นก็คือ Bot ซึ่งมีทักษะพิเศษที่จะเติมเต็มการทำงานของแรงงานมนุษย์ในส่วนงานที่ต้องทำซ้ำๆและใช้เวลามาก Automation Anywhere เองก็ได้รวมเอาการบริการด้าน cloud AI เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาแรงงานดิจิทัล ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติได้ตั้งแต่ต้นจนจบผ่านการใช้งานคู่กับ chatbot และระบบอื่นๆ

สิ่งสำคัญที่องค์กรต้องทำควบคู่ไปกับการใช้งาน RPA และ Intelligent Automation นั่นก็คือการพัฒนาคนและระบบการทำงานในสอดคล้องไปกับ business new normal เมื่อ Robot กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแต่มนุษย์ก็ยังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต้องพัฒนาให้บุคลากรได้ทำงานที่เป็น High value แล้วให้ Bot เป็นผู้ทำงานที่ต้องทำซ้ำๆ และใช้เวลามากแทน

“อย่างที่ทราบกันดีทั้งการใช้ bot, AI หรือ machine ต่างๆ ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของพวกเราไปแล้วในอนาคตเราจะเห็นการทำงานร่วมกันระหว่างแรงงานดิจิทัลและแรงงานมนุษย์ เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้ประสิทธิผลและมีความยืดหยุ่นมากกว่าขั้นตอนการทำงานที่เราเห็นในตอนนี้” Serene Keng กล่าวเสริม

หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทุกองค์กรจะต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่ และ Automation จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นไม่เพียงแค่ช่วยลดต้นทุน แต่การทำงานด้วยระบบเหล่านี้ยังลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากคน และทำให้การทำงานไม่ติดขัดเนื่องจากเป็นลักษณะของการทำงานแบบ System to symtem จึงทำให้ประหยัดเวลาการทำงานมากขึ้นด้วย

ด้วยการออกแบบระบบ RPA และ Intelligent Automation ของI AM ConsultingxAutomation Anywhere ที่ไม่ใช่เพียงการนำ Automation มาทดแทนคนแต่คำนึงถึงการพัฒนา Process Improvement ขององค์กรต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งสำหรับแต่ละประเภทธุรกิจและนำเอากระบวนการ Organization Change Management เข้ามาช่วยสร้างมูลค่าให้กับบุคลากรและระบบไปพร้อมกัน เพื่อให้องค์กรสามารถทำงานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

ผู้ที่สนใจและต้องการข้อมูล Robotic Processing Automation (RPA) และ Intelligent Automation เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.iamconsulting.co.th