เช็กเลย! ตรวจสอบสถานะ www.เยียวยาเกษตรกร.com รับเงิน 5,000 บาท

ตรวจสอบสถานะรับ “เงินเยียวยาเกษตรกร” ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ธ.ก.ส. โอนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการภายในเดือนพฤษภาคมนี้ กว่า 8 ล้านราย เร่งตรวจสอบสิทธิ์ ช่องทางโอนเงินที่ www.moac.go.th www.เยียวยาเกษตรกร.com

จากการที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 รายละ 15,000 บาท โดยจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค. 2563) 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com อย่างต่อเนื่อง ผ่าน ธ.ก.ส. กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ

สำนักเศรษฐกิจการเกษตร ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน อธิบายรายละเอียด เกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ระบุ

กลุ่มที่ 1 เป็น กลุ่มเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลัง และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ โดยแบ่งเป็นการโอนเงินจาก ธ.ก.ส. เป็น 2 ชุดด้วยกัน คือ

  • ชุดที่ 1 ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 3.2 ล้านราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
  • ชุดที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย เริ่มโอนแล้วตั้งแต่ตอนนี้ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
    ขณะเดียวกันนั้น เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 นี้ที่ได้รับ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

กลุ่มที่ 2 เป็น กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้มีประมาณ 1.57 ล้านราย โดยสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรได้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หลังจากระบบตรวจสอบสิทธิ์ความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

สำหรับกรณีที่เกษตรกรในกลุ่มนี้ต้องการยื่นอุทธรณ์ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสอบผลการโอนเงิน แจ้งช่องทางการโอนเงิน ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ที่ www.moac.go.th

Source