“ทวิช“ บิ๊ก IFEC แจ้ง เร่งแก้ปัญหาดาราเทวี ระบุพิษโควิด-19 จำเป็นต้องหยุดให้บริการ

“ทวิช” ประธานบอร์ด IFEC แจง ทีมบริหารเร่งแก้ไขปัญหา IFEC และโรงแรมดาราเทวี ระบุภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และโควิด-19 ส่งผลกระทบธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เปิดเผยว่า ทีมผู้บริหาร มีความตั้งใจและพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาทั้ง IFEC และ โรงแรมดาราเทวี ให้กลับมาดำเนินธุรกิจเป็นปกติ” แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกราย

นายทวิช กล่าวว่า ปัญหาของโรงแรมดาราเทวี ขณะนี้ ได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ส่งผลกระทบธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม เช่นเดียวกับโรงแรมอื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งปลายเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารโรงแรมดาราเทวี ได้แจ้งให้ IFEC ทราบว่า มีความจำเป็นต้องปิดกิจการให้บริการโรงแรมดาราเทวีลงชั่วคราว และไม่สามารถเปิดให้บริการโรงแรมที่มีพนักงานกว่า 300 คน ให้บริการลูกค้าที่มีผู้เข้าพักเพียงห้องเดียวได้

ทั้งนี้ จากการเข้าตรวจสอบพบว่า ดาราเทวี ไม่มีเงินแม้แต่จ่ายเงินเดือน มีหนี้ทางการค้า รวมถึงหนี้ค่าสาธารณูปโภค อีกกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการชุดใหม่ได้ ช่วยแก้ปัญหาทางการเงิน โดยจัดหาให้กู้ยืมไปหลายครั้ง รวมทั้งสิ้นเกือบ 20 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปลายปี 2558 (IFEC) ได้ส่งบริษัทย่อย อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคปแมนเนจเม้นท์ ซื้อหุ้นบริษัทโรงแรมดาราเทวี  (ดาราเทวี) จากผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทจำกัดแห่งหนึ่ง มูลค่าหลายร้อยล้านบาท รวมทั้งซื้อหนี้จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง  รวมมูลค่าเกือบ 4,000ล้านบาท  เมื่อซื้อมาแล้ว ดาราเทวี มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมเพียง 64 ห้อง ส่วนที่เหลืออีก 59 ห้อง ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เนื่องจากต้องรอผลของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ

เมื่อดาราเทวี เปิดบริการห้องพักได้เพียงส่วนเดียว แต่จ้างพนักงานไว้เต็มอัตรา ประมาณ 400 คน หรือใช้พนักงาน 6 คน ต่อแขกผู้เข้าพัก 1 หลัง (กรณีแขกพักเต็ม) สวัสดิการพนักงาน ระดับ 5 ดาว  หอพักพนักงานฟรี เลี้ยงอาหารวันละ 2 มื้อจึงไม่ต้องสงสัยว่า ดาราเทวี ต้องประสบผลขาดทุนจำนวนมหาศาลทุกปี

อีกทั้งคณะกรรมการ IFEC ได้ให้อิสระในการบริหาร รร.ดาราเทวี แก่ฝ่ายบริหารโรงแรมชุดปัจจุบัน โดยไม่ได้ก้าวก่าย หรือสร้างภาระค่าใช้จ่าย แก่ดาราเทวีแต่ประการใด

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า จำนวนผู้ใช้ห้องพักดาราเทวี ในช่วงเดือนตุลาคม 2562  ถึงต้นเดือนมกราคม 2563 มีผู้เข้าใช้บริการห้องพัก ประมาณ 20 ห้อง แต่พอโรงแรมดาราเทวี เจอช่วงแรกของการระบาดโรคโควิด-19 เหลือผู้เข้าใช้บริการ ประมาณ 10 ห้อง จนสุดท้ายเหลือผู้เข้าใช้บริการเพียง 1 ห้อง และปิดการชั่วครวในขณะนี้ จากผลกระทบโควิด – 19

“ทีมบริหาร IFEC พยายามแก้ไขปัญหาให้ รร.ดาราเทวี โดยติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหนี้รายใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งหนึ่ง แต่ได้รับการปฏิเสธ และเริ่มปฏิบัติการยึดทรัพย์ ที่ใช้ประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ หรือโต๊ะอาหาร ขณะที่มีลูกค้าใช้บริการ สร้างความแปลกใจให้กับกรรมการและพนักงานของดาราเทวีอย่างมาก“ นายทวิช กล่าว

อนึ่ง IFEC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มดาราเทวี โดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้ามาถือหุ้นในกลุ่มดาราเทวี ตั้งแต่ ปลายปี 2558  ปัจจุบัน IFEC อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ และหยุดพักการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ หรือก่อหนี้ใหม่ที่ไม่ใช่เกิดจากธุรกรรมปกติ (Automatic Stay) ทำให้ คณะกรรมการ IFEC ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อรักษาประโยชน์และให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น จำนวนมากกว่า 30,000 รายของบริษัท