เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ มอบความห่วงใยผ่านโภชนาการที่ดี สนับสนุนวัตถุดิบทำอาหารรวม 32 ตัน

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ปยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่สนับสนุนโภชนาการที่ดีเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีพลังใจในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19ไปด้วยกันล่าสุดร่วมกับมูลนิธิป้าทองคำนำโดย แคทลียา ธีระโกเมน รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานย่อยความรับผิดชอบต่อสังคม, ตัวแทนพนักงานจากเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป และเอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ส่งมอบวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร อาทิ เนื้อสัตว์คุณภาพเยี่ยมและผักสดโครงการหลวง ส่งตรงจากครัวกลางเอ็มเค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในชุมชนย่านบางนากว่า 20 ชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง และ 9 ชุมชนใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้ครัวกลางเอ็มเคถนนบางนา-ตราด รวมกว่า 11,700 ครัวเรือน เพื่อนำไปประกอบอาหาร โดยจัดส่งทั้งหมด 4 รอบแบ่งเป็นรอบละ 3-4 ตัน ปริมาณรวมกว่า 32 ตัน ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้

สำหรับ 20 ชุมชนย่านบางนาได้แก่ ชุมชนเคหะบางนา, ชุมชนผ่องพลอย, ชุมชนบัวเกิด, ชุมชนพึ่งบุญ, ชุมชนพูนสิน และชุมชนใกล้เคียงโดยมี พระเดชพระคุณ พระราชรัตนโสภณ ดร.เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา เจ้าอาวาสวัดบางนานอก เป็นตัวแทนรับมอบ

นอกจากนี้ ยังส่งมอบวัตถุดิบดังกล่าวให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดศรีวารีน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับที่ตั้งของครัวกลางเอ็มเค ถนนบางนา-ตราด รวมถึง9ชุมชนขนาดใหญ่ เช่น ชุมชนบ้านคลองบางฉมาน, ชุมชนบ้านเกาะบางปลา, ชุมชนบ้านเจดีย์เดี่ยว, ชุมชนบ้านคลองตาปู, ชุมชนบ้านเสาระหงษ์ เป็นต้นโดยมอบให้ผู้นำชุมชนนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป

โดยก่อนหน้านี้ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ปได้มอบวัตถุดิบสำหรับทำอาหารปริมาณรวมมากกว่า 8 ตันให้แก่ 22 สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองและมูลนิธิสำหรับเด็กคนชราคนพิการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมถึงสนับสนุนอาหารกล่องที่มีคุณภาพและปลอดภัยปรุงสดใหม่ทุกวันจากร้านเอ็มเคสุกี้และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิจำนวนกว่า 7,400 กล่องต่อวันทุกวันเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขรวมทั้งสิ้น 34 แห่งใน 22 จังหวัดทั่วประเทศ