เปิด 3 สาเหตุ ทำไม ‘SME’ ถึงไม่ ‘ทรานส์ฟอร์ม’ ก่อนเจอ COVID-19

ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น คือ กระบวนการสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การทรานส์ฟอร์เมชั่นของเหล่า SME ยังคงดำเนินไปอย่างช้า ๆ แม้ว่า SME ส่วนใหญ่จะตระหนักดีว่าการทรานส์ฟอร์เมชั่นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

‘เอปสัน’ ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของกลุ่มธุรกิจ SME ใน 6 ประเทศอาเซียน พบว่า 3 ใน 4 ของ SME เริ่มมีการดำเนินงานในเรื่องดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นภายในองค์กรแล้ว และ 1 ใน 5 ของ SME ได้นำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นไปใช้กับหลายแผนกและหลายกิจกรรมในธุรกิจของตนเอง

แต่ที่การทรานซ์ฟอร์มยังชะลอตัวเป็นเพราะ SME จำนวน 3 ใน 10 ยังลังเลในการลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา จนทำให้ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงธุรกิจในกระบวนการใดก่อน รวมถึงการขาดความรู้และทักษะในการนำเทคโนโลยีไปใช้

นอกจากนั้น ข้อมูลจาก Ernst & Young ยังระบุว่า SME ในอาเซียนมากกว่าครึ่งมีการกำหนดแผนงานในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลไว้แล้ว แต่กลับไม่ได้มุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ทางการตลาดหรือมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ดำเนินการทับซ้อนกันอยู่แล้วในองค์กรตนเอง

“SME ในอาเซียนคิดเป็น 89-99% ของวงการธุรกิจ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรเหล่านี้ที่จะนำเอาดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจ โดยเจ้าของธุรกิจจะต้องได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีโครงการระหว่างประเทศมากมายที่ยังคงต้องได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล และสถาบันการศึกษา ที่จะช่วยเป็นสะพานเชื่อมต่อในการช่วยลดช่องว่างเดิมที่มีอยู่”

ในส่วนปัจจัยสำคัญที่ทำให้เอสเอ็มอีประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น คือ ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 10 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

และอีกปัจจัยหนึ่ง คือ การศึกษา รัฐบาลในทุกประเทศอาเซียนล้วนแต่ผลักดัน SME ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการให้ความรู้ควบคู่ไปกับการให้แรงจูงใจด้านอื่น ๆ รวมถึงสร้างศูนย์บ่มเพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่ม SME อย่างเอปสันเองพยายามให้ความรู้ในส่วนนี้ โดยได้จัดงาน Epson’s B2B Ignite educational event ในสิงคโปร์ขึ้นเพื่อแสดงให้ SME เข้าใจถึงประโยชน์และความจำเป็นของนวัตกรรมต่อธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม มีผลสำรวจจาก Accenture พบว่า SME จำนวนมากยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของออนไลน์แพลตฟอร์ม จึงไม่เน้นลงทุนในส่วนงานขาย การตลาด งานบริการลูกค้า หรือแม้แต่เครื่องมือด้านอีคอมเมิร์ซ ดังนั้น ในช่วงวิกฤติ COVID-19 นี้ จึงเห็นว่าจะมี SME บางรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันรับมือกับวิกฤตินี้

“เศรษฐกิจดิจิทัล คือโอกาสสำคัญสำหรับภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นพนักงาน คือหัวใจสำคัญ ที่จะต้องได้รับการฝึกฝนในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงโซลูชั่นที่เลือกมาใช้ภายในองค์กรเองต้องสามารถยกระดับการทำงานของพนักงานได้”