Beko จับมือร้านค้าพันธมิตรส่งกำลังใจสนับสนุนโรงพยาบาลทั่วไทย ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

Beko แบรนด์ผู้นำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน นำโดย คุณพรชัย ตระกูลเตชะเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและวางแผนผลิตภัณฑ์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท เบโค ไทย จำกัด ร่วมกับ เชียงใหม่สยามทีวี, ใต้ฟ้าซิตี้, โชคชัยยะลาการไฟฟ้า, สยามโกลบอลเฮ้าส์, โฮมโปร, เพาเวอร์บาย, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, บุญถาวรและ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยเพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขอนามัยที่ดีในขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้แทนในการรับมอบสิ่งของบริจาคส่วนหนึ่ง ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช

Beko และร้านค้าพันธมิตรได้ทำการส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ ตู้เย็นที่มีเทคโนโลยีแสง 3 สี ซึ่งเป็นการจำลองการทำงานของระบบการสังเคราะห์แสงธรรมชาติที่ช่วยคงคุณค่าวิตามิน A และ C ได้ยาวนานยิ่งขึ้น เครื่องซักผ้าที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำร้อน 90 องศาเซลเซียสและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก แก่โรงพยาบาลในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยได้บริโภคอาหารที่สดใหม่และมีเสื้อผ้าที่สะอาดสวมใส่อยู่เสมอในระหว่างการทำงานและการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

โดยครั้งนี้ Beko และร้านค้าพันธมิตรได้บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครจำนวน6 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลสิรินธร, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลกลาง และ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลในภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทยอีกจำนวน 4 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี, โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด, และโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา

ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการสานต่อความตั้งใจของ Beko ที่ต้องการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิหน้าที่รักษาผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งก่อนหน้านี้ Beko ได้ทำการส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลแล้วทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลบางขุนเทียนและ โรงพยาบาลบางบัวทอง