“ดีป้า” เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจดิจิทัลทันควันเพิ่ม 2 ฟีเจอร์ใหม่ “JobD2U”และ “เสริมทักษะสร้างอาชีพ” ลงแพลตฟอร์ม ThaiFightCOVID

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ThaiFightCOVID (ThaifightCOVID.depa.or.th) เพิ่ม 2 ฟีเจอร์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคหลังพ้นวิกฤตโควิด-19 ประกอบด้วยฟีเจอร์ JobD2U by ThaiFightCOVID-19 พื้นที่หางานออนไลน์ ช่วยเหลือคนตกงาน ว่างงาน และฟีเจอร์เสริมทักษะสร้างอาชีพ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหรือ สร้างธุรกิจเป็นนายตนเอง

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มีนโยบายให้ ดีป้า เร่งพัฒนาแพลตฟอร์มThaiFightCOVID.depa.or.th รองรับยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (นิวมอร์มอล) หลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต การทำงาน การศึกษา การดำเนินธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล

โดย ดีป้า ได้ดำเนินการต่อยอด “JobD2U” ชุมชนหางานออนไลน์บนเฟซบุ๊ก สู่ฟีเจอร์ใหม่บนเว็บแอปฯThaiFightCOVID.depa.or.thเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางในการช่วยเหลือคนว่างงานได้พบตำแหน่งงานที่ตรงกับความต้องการ รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการกำลังคนเข้าร่วมงาน ทั้งด้านไอที และงานนอกเหนือจากด้านไอที (Digital Supporter) ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมชุมชนออนไลน์ดังกล่าวราว 4,100 คน มีการโพสต์ตำแหน่งงานกว่า 10,000 ตำแหน่ง จากกว่า 60 บริษัท

“นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ “เสริมทักษะ สร้างอาชีพ” ซึ่งอยู่ในระหว่างพัฒนา โดยจะใช้เป็นแหล่งรวมหลักสูตรเสริมทักษะ Reskill และ Upskill สร้างทักษะใหม่ New Skill บนแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพใหม่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นนายตัวเอง และผู้ที่กำลังมองหาหลักสูตรเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของตัวเองในอนาคต ล่าสุดมีหลักสูตรเสริมทักษะให้เรียนรู้จำนวน 36 หลักสูตร” ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า กล่าว

ดร.ณัฐพล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แพลตฟอร์ม ThaiFightCOVID.depa.or.th จะส่งผลให้คนไอที และคนที่ทำงานนอกเหนือจากด้านไอที รวมถึงผู้ที่ต้องการยกระดับทักษะเพื่อประกอบอาชีพใหม่จะมีช่องทางการหางานที่สะดวกและรวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิตที่ตนเองต้องการ อีกทั้งเป็นส่วนช่วยให้เกิดการสร้างสังคมดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนไทยสามารถปรับตัวรับยุคนิวนอร์มอลได้

สำหรับ ฟีเจอร์ “JobD2U” ประชาชนสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว ทั้งนี้สำหรับ ฟีเจอร์ “เสริมทักษะ สร้างอาชีพ” อยู่ระหว่างพัฒนา คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ภายเร็ว ๆ นี้ โดยก่อนหน้านี้ ดีป้า ได้เพิ่มฟีเจอร์
“สืบค้นสิทธิ์” ช่องทางที่รวบรวมมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาต่าง ๆ จากทางภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการได้ตรวจสอบสิทธิ์ของตนได้ง่ายขึ้น

ThaiFightCOVID.depa.or.th เป็นแพลตฟอร์มที่ดีป้าพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือจากทางภาครัฐ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อลดความตระหนก และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชน และกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพของไทย ร่วมพัฒนาขึ้นและได้พัฒนาฟีเจอร์ต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สำหรับรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ จนถึงในปัจจุบัน