4 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ร่วมใจ ลงพื้นที่ศรีราชา กบินนทร์บุรี ลำพูน แม่สอด มอบของกินของใช้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย สวนอุตสาหกรรมศรีราชาสวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีสวนอุตสาหกรรมลำพูน และสวนอุตสาหกรรมแม่สอด จึงต้องการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน โดยลงพื้นที่ไปมอบ “ถุงปันสุข” ที่บรรจุชุดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์ ปลากระป๋องซื่อสัตย์ รวมทั้งของใช้จำเป็น ให้กับหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล และชุมชน เพื่อนำไปบริหารจัดการและส่งมอบให้กับผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยสวนอุตสาหกรรมศรีราชาจังหวัดชลบุรี ส่งมอบถุงปันสุขให้กับกองทุนชลบุรีต้องรอดเทศบาลนครแหลมฉบังเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จังหวัดชลบุรีชุมชนรอบเครือสหพัฒน์ ศรีราชาหน่วยงานราชการกรมโยธาธิการผังเมืองและประชาชนทั่วไป

สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี ส่งมอบถุงปันสุขให้กับจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอปราจีนบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำนันในเขตพื้นที่รอบเครือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแดง

สวนอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบถุงปันสุขให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลป่าสักเทศบาลตำบลเวียงยองสถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลป่าซาง

สวนอุตสาหกรรมแม่สอดจังหวัดตาก ส่งมอบถุงปันสุขให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาและยังได้จัดบรรยายเรื่องการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก เพื่อเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการให้แก่พนักงานไทย-เมียนมา

สำหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ดังกล่าว นับเป็นธุรกิจหนึ่งภายใต้การดำเนินงานของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม “คนดี สินค้าดีสังคมดี” โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโนบายดังกล่าวมาโดยตลอด รวมถึงการจัดกิจกรรมมอบถุงปันสุขในครั้งนี้ด้วย