มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนลเดินหน้าสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนในไทยและทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกในวงกว้างบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัดผู้นำด้านขนมและของว่างระดับโลก ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนพร้อมมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE)เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 4.3 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • การสมทบทุนเพื่อ “โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19” ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ทั้งนี้ บริษัทได้บริจาคเงิน โดยมีพนักงานมอนเดลีซร่วมสมทบทุนด้วย
  • การมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ คุกกี้โอรีโอ แครกเกอร์ริทซ์ ลูกอมฮอลล์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน และเค้กโซไลท์ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในระหว่างการปฏิบัติงานอีกทั้งยังได้มอบผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านโครงการตู้ปันสุข และให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย (iCare Thailand Foundation) รวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บริจาคเป็นจำนวนกว่า 350,000ชิ้น
  • นอกจากนี้ มอนเดลีซยังได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ประกอบด้วยชุดป้องกันการติดเชื้อ หน้ากากอนามัย N95 และแว่นครอบตานิรภัย รวมทั้งหมด 525 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

คุณณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากสถานการณ์ในปัจจุบัน เราตระหนักถึงผลกระทบและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งต่อความทุ่มเทและเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19ด้วยเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรของเรา ซึ่งมีรากฐานมาจากการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อพนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค และชุมชนเราจึงหวังว่าการสมทบทุนและมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถึงการมอบผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลราชวิถี และการส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทย ในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้

อีกหนึ่งความมุ่งมั่นในการสนับสนุนชุมชนในประเทศให้ต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นจำนวนทั้งหมด 2,506 ลังรวมมูลค่ากว่า3.6ล้านบาทให้แก่มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ซึ่งจะทำหน้าที่แจกจ่ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้แก่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาล 10 แห่ง สถานสงเคราะห์ 14แห่ง โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 2แห่ง และชุมชน2แห่ง ซึ่งรวมถึงชุมชนผู้ยากไร้และผู้ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แจกจะเข้าถึงประชาชนกว่า 4 หมื่นคน”

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินการตามนโยบายระดับโลกของบริษัทในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมุ่งเน้นให้พนักงานภายในองค์กรคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรก รวมถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลก และปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำด้านสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังทำงานร่วมกับคู่ค้าอย่างเต็มกำลังเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่ายยังสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันวิกฤตขาดแคลนอาหาร

ในระดับโลก บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนลอิงค์ ยังประกาศถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์มูลค่ากว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ(ราว 492 ล้านบาท)เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสานต่อโครงการเพื่อสนับสนุนด้านอาหารและการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทั่วโลกนอกจากนี้มูลนิธิ มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ยังได้ร่วมมือกับชุมชนที่มีความเสี่ยงทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรชุมชนและหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ดังนี้

  • การลงทุนในโครงการเพื่อชุมชนที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพอนามัยที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวทั่วโลก
  • การสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานจำนวนราว 80,000 คน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านโครงการ #Impact4Good ซึ่งเป็นโครงการอาสาสมัครระดับโลกของทางบริษัท
  • การมอบความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมผ่านการบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้กับภัยพิบัติและโครงการเพื่อบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนลอิงค์ เพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mondelezinternational.com/coronavirus