สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ พร้อมเปิดให้บริการ New Normal Service เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยยกระดับเป็น 2 เท่า

สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ สถานที่จัดงานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการใจกลางเมือง (Urban Lifestyle Venue) เปิดให้บริการสำหรับการจัดงานประชุม สัมมนาและนิทรรศการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ด้วยสไตล์การจัดงานแบบ New Normal Service ยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็น 2 เท่า เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นอีกระดับ สำหรับผู้จัดงาน และผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ

โดยสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ให้ความสำคัญต่อแนวทางปฏิบัติที่เน้นประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

– ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ใช้บริการก่อนเข้างาน

– สแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อ Check-in และ Check-out

– บริการแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ

– จัดแผนผังของห้องให้มีที่นั่งในการประชุมโดยมีระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อย 1.5 เมตรต่อคน

– ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการและผู้ร่วมประชุมไม่ให้แออัดจนเกินไป

– เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะ

– ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง

– พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังงานทุกครั้ง พร้อม Big Cleaning สม่ำเสมอ

– เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ

– มีกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับการจัดงานประเภทต่างๆ

– ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณการจัดงาน

– พนักงาน ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ ความโดดเด่นด้านสถานที่ที่อยู่บนชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์จะเป็นสถานที่จัดงานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เราพร้อมแล้วในการดูแลทุกท่านที่มาใช้บริการด้วยมาตรฐานการบริการแบบ New Normal Service