New Learning, New Normal ครั้งแรกของการแข่งขันออกแบบเมืองอนาคตในรูปแบบ Virtual ของเวที IMAGINE THE FUTURE 2020 โดย เชลล์ ประเทศไทย

นับเป็นครั้งที่ 3 สำหรับ เชลล์ ประเทศไทย (Shell Thailand) ในการจัดการแข่งขัน “Imagine the Future Scenarios Competition 2020 Thailand ” ภายใต้หัวข้อการแข่งขัน: ‘More and Cleaner Energy in an Asia Pacific or Middle Eastern city – How will residents live, work, and play?’และในปีนี้มีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศถึงกว่า 32 ทีม

ในปีนี้ยังถือเป็นปีที่พิเศษ และเป็นครั้งแรกที่ “Imagine the Future” ได้จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Competition ผ่านระบบออนไลน์ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด-19 ไปทั่วโลก

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวถึงการตัดสินใจของเชลล์ ประเทศไทย ในการยืนยันการจัดงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า “โควิด-19 ส่งผลกระทบกับชีวิตผู้คนทั่วโลก โดยการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องจะกลายเป็น New Normalและความท้าทายคือการมองไปข้างหน้าและการรับมือกับโลกในอนาคต

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2020 Thailandคือการมอบโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีทักษะในการพัฒนาจำลองสถานการณ์ในอนาคตและเรียนรู้จากผู้มากประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นผลมาจากตัวแปรที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเมกะเทรนด์ หรือสภาวการณ์ที่เราอาจไม่ได้คาดคิดมาก่อน อาทิ  การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากันอยู่นี้

การจัดการแข่งขัน Imagine the Future ของเชลล์ในรูปแบบ Virtual Competition เป็นครั้งแรกนี้ จึงถือเป็น New Learning หรือการเรียนรู้แบบใหม่เช่นเดียวกับการปรับตัวสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) เพื่อให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ กรณีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบรับสถานการณ์ใหม่ๆ อย่างสถานการณ์ในช่วงนี้ ซึ่งเราอาจเคยคิดว่าการทำงานจากบ้าน และกิจกรรมต่างๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น เป็นเรื่องของอนาคตแต่การระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ทำให้อนาคตนั้นมาถึงเร็วยิ่งขึ้น”

นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการ Imagine the FutureScenario Competition Thailand  กล่าวว่า

“ในเวที Imagine the FutureScenario Competition 2020 Thailand  ได้กำหนดโจทย์ในการแข่งขันให้เยาวชนรุ่นใหม่สร้างแบบจำลองสถานการณ์อนาคต โดยมุ่งเน้นแนวคิดการพัฒนาเมืองต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิคและตะวันออกกลางรวมถึงการพิจารณาแนวทางการใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นภายในปีค.ศ. 2050 นักศึกษาจะร่วมกันจินตนาการ ศึกษาค้นคว้า และคิดวิเคราะห์ รูปแบบลักษณะของวิถีการดำรงชีวิต การทำงานและการพักผ่อนหย่อนใจของผู้คนในเวลานั้นว่าจะเป็นอย่างไร”

หลักการจัดการแข่งขันในปีนี้ ถูกยกระดับและปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน 3 ส่วน 1)การปรับรูปแบบการจัดการแข่งขันในรูปแบบ Virtual Competition โดยปรับกติกา รูปแบบการนำเสนอ และการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าแข่งขันให้สอดคล้องกับการแข่งขันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์   2)การยกระดับองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมแข่งขันผ่านกิจกรรม Virtual Bootcamp  ที่เข้มข้นขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ด้านความยั่งยืน และวิทยาศาสตร์แห่งโลกอนาคต รวมถึงเวิร์คช็อปการใช้หลักการของเชลล์ในการพัฒนาจำลองสถานการณ์และ 3)การสนับสนุนจากพี่เลี้ยงอาสาสมัคร (Volunteer Mentor) ซึ่งเป็นพนักงานของเชลล์

“การจัดการแข่งขันปีนี้แม้จะมีการปรับมาอยู่ในรูปแบบ VirtualCompetition และสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้เพียงทางออนไลน์เท่านั้นแต่การมีส่วนร่วมของผู้เข้าแข่งขันและพี่เลี้ยงอยู่ในระดับที่ดีมากตลอดทั้งการแข่งขันและนี่คือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่คำนึงถึงความรวดเร็ว ปลอดภัย และความต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ เราเชื่อมั่นว่าคนรุ่นใหม่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนแนวความคิดและมีศักยภาพในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ได้” นางสาวฐิติภากล่าว

ดร.วาเลอรี โชว, ที่ปรึกษาการแข่งขันกล่าวว่า “ปีนี้เป็นการครบรอบปีที่ 50 ของ Shell Scenariosและเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้เห็นถึงการประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์อย่างแพร่หลายทั้งในภาคธุรกิจ การศึกษา ตลอดไปจนถึงภาครัฐซึ่งการประยุกต์ดังกล่าว ยังรวมไปถึงการจำลองสถานการณ์เพื่อการวางนโยบาย การออกแบบและการวางผังเมืองทั่วโลก”

“คนเรามักคิดว่า เราจะสามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างถูกต้อง แต่ในความเป็นจริงแล้วจำนวนสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นมีหลากหลายมากมาย อย่างไรก็ดี การจำลองออกแบบสถานการณ์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเราสำรวจและคาดการณ์อนาคตได้ อันที่จริงแล้วScenariosได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อท้าทายกระบวนการทางความคิดของเราและยืดขอบเขตของสถานการณ์อาจเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ อีกสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือหลักของ Scenariosที่บังคับให้เราได้พิจารณาถึงสิ่งที่เราต้องทำในปัจจุบันเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปในอนาคตได้สำเร็จ”

ดร.วาเลอรี โชว กล่าวเพิ่มเติมว่า “การแข่งขันจำลองสถานการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาทักษะการคิดที่เกี่ยวข้องกับอนาคต ทักษะทางความคิดนี้ทวีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความซับซ้อน”

ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการวางกรอบและจำลองอนาคตด้วยการผสานการวิเคราะห์ที่แม่นยำผนวกกับความคิดที่สร้างสรรค์ หลังจากนั้น ทีมผู้เข้าแข่งขันจะนำสถานการณ์และข้อมูลเชิงลึกมาทำให้เป็นจริงโดยอิงจากมุมมองของผู้ชม

นอกจากการฝึกอบรมแล้ว ทีมนักศึกษายังได้รับการโค้ชอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการของการแข่งขันจากพนักงานของเชลล์ และปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่เวที “Imagine the Future”ได้เปิดโอกาสให้พนักงานคนรุ่นใหม่ของเชลล์ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ ให้คำปรึกษาและเรียนรู้ร่วมกับน้องๆ เยาวชนในโครงการตลอดการแข่งขัน

ในฐานะ #พี่เลี้ยงที่รักรุ่นที่ 1“ลิน จิตติวาณิชย์” หรือ “พี่ลิน” พี่เลี้ยงจากทีม ‘Diversely’กล่าวว่า“โครงการนี้เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้นำเสนอไอเดียการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันไปสู่พลังงานเพื่ออนาคต (Energy Transition)ที่เราวาดฝันให้โลกของเรามีปริมาณคาร์บอนที่น้อยลงนอกจากนี้ เราเป็นคนในองค์กร เราจึงอยากทำความเข้าใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกองค์กรมีมุมมองต่อพลังงานในอนาคตอย่างไร โดยเฉพาะจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันและส่วนตัวก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากคนรุ่นใหม่มากมาย”

“ในบทบาทของพี่เลี้ยง เราจะช่วยน้องๆ วาดกรอบไอเดียของพวกเขา โดยไม่ชี้นำความคิด แต่จะคอยถามไกด์ว่า“แล้วถ้าเป็นอย่างนี้What-if จะเกิดอะไรขึ้น”และช่วยให้ไม่ออกนอกแนวทางการจำลองสถานการณ์มากเกินไปจุดสำคัญคือการคิดนอกกรอบและมีเหตุผลที่หนักแน่นในการรองรับไอเดียต่างๆ”

“ทุกการแข่งขันคือประสบการณ์แห่งการเรียนรู้การที่เชลล์เน้นโครงการเกี่ยวกับเยาวชน เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องๆ ผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดเกี่ยวกับอนาคต ส่วนตัวแล้ว รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้และเป็นส่วนหนึ่งของเชลล์”

ทั้งนี้ การแข่งขันแบบจำลองสถานการณ์ในอนาคต Imagine the Future Scenario Competition 2020 Thailand ได้มีการประกาศผลการแข่งขันรอบสุดท้ายไปแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Good Night Consulting จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันรอบตัดสินในเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก บนเวที Imagine the Future Scenario Competition 2020 Singapore ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ในรูปแบบ Virtual Competition

ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจและติดตามชีวิตของเด็กยุคใหม่ที่จะบอกเราได้ว่าอนาคตหน้าตาเป็นอย่างไร ได้ที่ www.shell.co.th และ Facebook: Imagine the Future Competition