ซีพีเอฟ สนับสนุนเครือข่ายปันสุข จัดกิจกรรม “ร่วมกันปันสุข คลายทุกข์ประชาชน”

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มอบไข่ไก่ซีพี 1,000 แพ็ค และน้ำแร่ 6,000 ขวด เพื่อสนับสนุนเครือข่ายปันสุข ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในกิจกรรม “ร่วมกันปันสุข คลายทุกข์ประชาชน” โดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และ พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพฯ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง