หน้ากากอนามัยซีพีเดินหน้าสู่เฟสแจกฟรีพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ประเดิมมอบสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิออทิสติกไทย

หลังจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ผลิตหน้ากากอนามัยแจกฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันได้สถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล ได้เริ่มเข้าสู่ภาวะที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลไปแล้วเกือบ 500 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นจำนวนกว่า 4.5 ล้านชิ้น ขณะนี้โครงการหน้ากากอนามัยฟรี ยังคงดำเนินการแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ต่อไปและจะเริ่มเดินหน้าเข้าสู่การแจกจ่ายฟรีแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหน้ากากอนามัย โดยจะมอบหน้ากากอนามัยผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่าง ๆ ซึ่งเริ่มส่งมอบให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิออทิสติกไทย ในการนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมี นายต่อพงษ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันยังมีผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู เป็นตัวแทนส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ เด็ก เยาวชน และบุคคลออทิสติก ใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย เป็นผู้รับมอบ