Global COVID-19 จัด “ไทย” ฟื้นตัวจากไวรัสดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากออสเตรเลีย

(Photo by Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images)
องค์กร Global COVID-19 จัดอันดับไทยฟื้นตัวจาก COVID-19 ดีเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากออสเตรเลีย เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ชูความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์โรค COVID-19 ว่า วันที่ 13 มิ.ย. ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบียและเข้ารับการเฝ้าระวังในสถานที่รัฐจัดให้ ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้าน ยอดผู้ป่วยกลับบ้าน สะสม 2,987 ราย หรือคิดเป็น 95.31% ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 89 ราย หรือ 2.84% ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,134 ราย

จากรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ทั้ง 5 ราย เป็นนักเรียน/นักศึกษา เพศชาย ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังในสถานที่รัฐจัดให้ ทำการตรวจคัดกรอง ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ มีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวัง (PUI) จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลพบเชื้อ ส่งผลให้ขณะนี้สถานการณ์ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและได้เข้ารับการเฝ้าระวังในสถานที่รัฐจัดให้ ซึ่งไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศต่อเนื่องเป็นเวลา 19 วัน

(Photo by Allison Joyce/Getty Images)

ไทยฟื้นตัวจากไวรัสได้ดี รองจากออสเตรเลีย

สำหรับการจัดอันอับประเทศที่ฟื้นตัวจาก COVID-19 ใน 184 ประเทศทั่วโลก พบว่า

ประเทศไทยฟื้นตัวเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศออสเตรเลีย และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย

ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากองค์กร Global COVID-19 โดยความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (MOSTI) ประเทศมาเลเซีย และกลุ่ม Sunway คิดคะแนนจากการยืนยันต่อประชากรเทียบกับขนาดของแต่ละประเทศ สัดส่วนการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับขนาดประชากร และคะแนนดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHS) เพื่อประเมินความพร้อมของประเทศในการรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19

ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยได้คะแนนการฟื้นตัวจาก COVID-19 เป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นความร่วมมือของประชาชนที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ยังคงขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ อย่าประมาท คงเข้มการป้องกันตัวเองสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรือเคหะสถาน ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร ไม่นำมือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก หากมีการสวมเฟซชีลด์ควรสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าร่วมด้วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่แออัด มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นเวลาสั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ

Source