Tuesday, September 29, 2020
Home Tags Global COVID-19

Tag: Global COVID-19

Global COVID-19 จัด “ไทย” ฟื้นตัวจากไวรัสดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากออสเตรเลีย

องค์กร Global COVID-19 จัดอันดับไทยฟื้นตัวจาก COVID-19 ดีเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากออสเตรเลีย เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ชูความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของประชาชน