จีนเตรียมจัดตั้ง “หน่วยงานความมั่นคง” หวังสยบความขัดแย้งในฮ่องกง

(Photo by Anthony Kwan/Getty Images)
จีนเล็งจะจัดตั้ง “หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ” ในฮ่องกงเพื่อกำกับดูแลกฎหมายใหม่ที่จะออกมาเพื่อปราบปรามความขัดแย้งในเมืองนี้

กฎหมายฉบับใหม่นี้ยังจะล้มเลิกกฎหมายเดิมใดๆ ก็ตามของฮ่องกงที่อาจขัดแย้งกับมัน ทันที่ที่มันถูกบังคับใช้ สำนักข่าวซินหวา ระบุในรายงานอธิบายกฎหมายฉบับนี้

รายงานนี้ออกมาหลังจากได้ข้อสรุปจากการประชุมในปักกิ่งของคณะกรรมาธิการร่างกฎหมายสูงสุดของจีนที่ทบทวนร่างบทบัญญัติต่างๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อกำจัดขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยที่สั่นคลอนเมืองกึ่งปกครองตนเองแห่งนี้มานาน

การเร่งรัดออกกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งข้ามสภานิติบัญญัติของฮ่องกง ทำให้นานาชาติกังวลว่า มันจะทำลายเสรีภาพอันจำกัดของศูนย์กลางการเงินแห่งนี้และนำไปสู่ยุคใหม่ของการกดขี่แบบคอมมิวนิสต์

ซินหวาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของมัน แต่ผู้ต่อต้านอำนาจของปักกิ่งแสดงความกลัวว่า คำสั่งสุดท้ายของกฎหมายนี้จะเปิดทางให้หน่วยงานความมั่นคงของแผ่นดินใหญ่สามารถมีตัวตนในฮ่องกงอย่างเปิดเผย

หน่วยงานความมั่นคงจะถูกจัดตั้งโดยรัฐบาลกลางของจีนและจะ “ดูแล แนะนำ ประสานงาน และสนับสนุน” การรักษาความมั่นคงแห่งชาติในอาณาเขตนี้ ซินหวา ระบุ

ซินหวา ระบุว่า กฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้ การแยกตัว การล้มล้างอำนาจรัฐ การก่อการร้าย และการสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติและกองกำลังภายนอกเพื่อทำลายความมั่นคงแห่งชาติ เป็นความผิดทางอาญา

หากกฎหมายของฮ่องกงขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ อำนาจการตีความขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการประจำร่างกฎหมายแห่งชาติของจีน ซินหวา ระบุ