กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric มอบ 2.4 ล้านบาทสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ร่วมมอบเงิน 2,400,000 บาท เพื่อสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายฮิโระ อากิคอนโด้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิอิเล็คทริคเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เผย “กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric และ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยมองเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมสอดรับกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” (Changes for The Better) ที่ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแต่ยังมุ่งหวังการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งพนักงานของบริษัทฯต้องตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมไทย ดังนั้นในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยการปฎิบัติงานของหน่วยงานทางสาธารณสุข ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด่านหน้าอย่างเข้มแข็ง แต่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปของโรคนี้กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วยการมอบเงิน 2,400,000 บาท ผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” โดยกองทุนดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ในต่างจังหวัดซึ่งขาดแคลนทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย เพื่อควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอันจะส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้น และระยะยาวกับทุกภาคส่วน”

ทั้งนี้มูลนิธิมิตซูบิชิอิเล็คทริคไทยและกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย รวมทั้งหมด 11 แห่งได้แก่

 • บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเมลโคไทยแคปปิตอลจำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
 • บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด