3BB ลดเสี่ยงช่วงปลดล็อก เซพพนักงานเก็บขนขยะ มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อขณะปฏบัติหน้าที่ 82 แห่งทั่วประเทศ

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  3BB ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำงานของแพทย์ โดยการติดตั้งอินเทอร์เน็ตและ WiFi  ฟรี รวมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันน้ำใจมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

ถึงแม้ว่าการตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่ในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลได้มีมาตรการคลายล็อกดาวน์และผ่อนปรนให้หลายๆ ธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อในระลอกที่ 2 ได้ ดังนั้นการเฝ้าระวังและป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ 3BB เห็นว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำงานอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลา ได้แก่พนักงานเก็บขนขยะ เพราะต้องทำงานอยู่กับขยะติดเชื้อและขยะอันตราย เช่นหน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้งอย่างไม่ถูกวิธี รวมถึงขยะพลาสติกและขยะอื่นๆ  ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละวัน 3BB จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ให้กับพนักงานเก็บขนขยะในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 82 แห่ง เพื่อนำไปสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นการป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคและลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 และทำงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

อย่างไรก็ดี พวกเราทุกคนสามารถช่วยกันได้อีกทางหนึ่ง โดยการแยกทิ้งหน้ากากอนามัยหรือขยะติดเชื้อที่ใช้แล้วให้ถูกสุขลักษณะ มัดปากถุงให้มิดชิด ก่อนทิ้งลงถังขยะ เพียงเท่านี้ก็จะเป็นการลดภาระการทำงานและทำให้พนักงานเก็บขนขยะทำงานได้ง่ายขึ้น # 3BB เราจะไม่ทิ้งกัน #โควิด19 #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน