“หมอเสริฐ” ล้มดีลเทกโอเวอร์ “บำรุงราษฎร์” ตลาดไม่เอื้อลงทุน ราคาหุ้นลดฮวบ

หมอเสริฐประกาศล้มดีลเทกโอเวอร์บำรุงราษฎร์ตลาดไม่เอื้อ ราคาหุ้นลดฮวบ ยกเลิกเทนเดอร์ฯหันลงทุนสนามบินอู่ตะเภาสนุกกว่า

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยกเลิกการเข้าเทคโอเวอร์ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) เนื่องจากประเมินแล้วแนวโน้มตลาดหุ้นไม่เอื้ออำนวย ธุรกิจไม่ขยายตัว ราคาหุ้นของ BH มีการปรับตัวลดต่ำลงไปมาก

ทั้งนี้ หากราคาหุ้นลดลงไปมากๆ เราจะเข้าไปซื้อไม่ได้ เพราะตามกฎตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซื้อได้ไม่เกิน 25% หากมากกว่า ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Condititonal Voluntary Tender Offer) ซึ่งพอประกาศจะทำเทนเดอร์ฯ ทางเขาก็ร้องขึ้นมา

ตอนนี้เราเลิกคิดแล้ว เพราะหุ้นไม่ขยายตัว ราคาต่ำลงมาก ซึ่งต่างชาติจะซื้อได้ ทั้งจีน สิงคโปร์ แต่เราซื้อไม่ได้ ส่วนหุ้นการบินไทยเราไม่สนใจ เพราะการบินไทยยื่นศาลทำแผนฟื้นฟูแล้ว ตอนนี้มาลงทุนสนามบินอู่ตะเภาสนุกกว่านพ.ปราเสริฐกล่าว

โดยก่อนหน้านี้ BDMS ได้ประกาศจะทำเทนเดอร์ฯ หลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH ในสัดส่วน 74.83% จากปัจจุบันที่ BDMS ถือหุ้นใน BH ทั้งหมด 24.99% ในราคาหุ้นละ 125 บาท

Source