ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค สู้ภัยโควิด-19 ร่วมใจตอบแทนสังคม ดูแลหมอ-พยาบาล ทำโครงการอาหารล้านมื้อสู่ผู้ขาดแคลน

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ มิใช่เป็นเพียงวิกฤติด้านโรคภัยไข้เจ็บที่สร้างความสูญเสียให้กับชีวิตเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนทุกคน ตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทุกระดับทั่วประเทศ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT ติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน และการช่วยเหลือสังคมตามลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

ปลายเดือนมีนาคม ช่วงที่ยอดพบผู้ติดเชื้อ covid-19 สูงสุด สิ่งที่ทางบริษัทเห็นความทุ่มเทของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักในการเป็นด่านหน้าต่อสู้กับโรคไวรัส โควิด-19 และ การขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้บริหารได้อนุมัติบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และบำรุงขวัญบุคคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 4 แห่งในกรุงเทพ ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร

รวมถึงได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ และชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ให้กับโรงพยาบาลในต่างจังหวัดอีก 9 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะเสยะวอ จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลสกลนคร

โอเมอร์ มาลิค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพูดชัดเจนว่าความปลอดภัยของพนักงานต้องมาเป็นอันดับแรก บริษัทประสบความสำเร็จได้พนักงานต้องความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นเราต้องดูแลพนักงานและให้เครื่องมือในการทำงาน บริษัทยังคงจ้างงานตามปกติโดยไม่มีการเลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่ง รวมถึงไม่มีการลดเงินเดือนและสวัสดิการใดๆ และยังได้สนับสนุนมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยให้พนักงานทำงานที่บ้าน

ขณะที่คู่ค้าทางธุรกิจ ทั้งตัวแทนกระจายสินค้าและพนักงานส่งเสริมการขาย รวมกว่า 3,300 คน บริษัทมอบประกันสุขภาพโควิด-19 ให้ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) ให้แก่พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจไปให้ด้วย รวมถึงบริษัทได้มีโครงการขยายระยะเวลาการชำระเงินสำหรับตัวแทนกระจายสินค้าและคู่ค้าในธุรกิจภาคร้านอาหารที่มีธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางกว่า 40 ราย

เมื่อดูแลคนในบริษัทและคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเต็มที่แล้ว เหตุการณ์สำคัญต่อมาคือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการขาดแคลนอาหารของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้

พนักงานในกรุงเทพฯ ได้ริเริ่มโครงการ Give A Good Care, Share A Good Heart หรือโครงการมอบรักด้วยใจ ห่วงใยผู้ประสบภัยโควิด-19 แบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย

โครงการแรก ‘We Care We Share’ จับมือกับมูลนิธิเอสโอเอส (scholar of sustenance) ให้พนักงานร่วมบริจาคของเพื่อจัดถุงยังชีพแจกให้กับชุมชนคลองล่าง จรัญสนิทวงศ์ 37 ซึ่งเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ตกสำรวจและส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน

โครงการที่2 ‘We Care Health Volunteers’ ให้พนักงานร่วมกันทำ Face Shield ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยส่งผ่านกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ซันโทรี่ เป็บซี่โค ร่วมกับมูลนิธิเป็ปซี่โคและมูลนิธิรักษ์ไทย จัดโครงการอาหารล้านมื้อ กระจายอาหารปรุงสดและถุงยังชีพมากกว่า 5,000 ถุงไปใน 9 จังหวัด (กรุงเทพ ระยอง สระบุรี เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ปัตตานี อุดรธานี และอุบลราชธานี) เข้าถึงประชาชนมากกว่า 100,000 คน

สำหรับโครงการอาหารล้านมื้อ ปัจจุบันสามารถส่งมอบอาหารปรุงสุกไปได้มากกว่า 1,532,400 มื้อ จึงมีความคิดว่าหากประชาชนช่วยกันก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้อาหารล้านมือให้ไปถึง 2 ล้านมื้อ และเพิ่มจำนวนถุงยังชีพได้ บริษัทฯ จึงร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยเชิญชวนร่วมบริจาคชื่อบัญชี ‘มูลนิธิรักษ์ไทย ธนาคารกรุงไทย’ หมายเลขบัญชี: 034-1-81121-1

แม้ช่วงเวลานี้บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แต่จากการทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพของพนักงาน ทำให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) มากขึ้นกว่าเดิมและยังมีโอกาสให้บริษัทและพนักงานมีส่วนร่วมสู้ภัยโควิด-19 รวมความช่วยเหลือเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และชุมชนเป็นเงิน 26 ล้านบาท และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจากวิฤโควิด19 และพร้อมร่วมเคียงข้างคนไทยเพื่อก้าวผ่านวิฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน