จีเอเบิล ชวนเยาวชนไทยแข่งขัน เฟ้นหาสุดยอดคนไอทีครั้งที่ 13 ชูจุดเด่น AI IoT พัฒนาคนสู่ยุคดิจิทัล

กลุ่มบริษัทจีเอเบิลผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลโซลูชันอย่างครบวงจร ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยีใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา IoT (Smart NodeMCU) และ สาขา AI (Chatbot) ในโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติครั้งที่ 13” ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราชหวังเป็นเวทีผลักดันให้บุคลากรและเยาวชนไทยมุ่งพัฒนาตนเองสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

สุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้าน ยิ่งภาวะวิกฤติหลายอย่างที่โลกของเราเผชิญอยู่ ทำให้บทบาทของเทคโนโลยียิ่งทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้าน IoT และทางด้าน AI ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้คนและองค์กรให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต

จีเอเบิลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทั้งสองนี้ จึงร่วมมือกับภาคีในการจัดแข่งขันดังกล่าว โดยนอกจากผู้ร่วมแข่งขันจะได้ทดสอบความรู้ทางภาคทฤษฏีแล้ว ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องใช้ความรู้ ทักษะและความสามารถแข่งขันทางภาคปฏิบัติ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ใช้ได้จริง

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาบุคคลากรและเยาชนไทยให้มีทักษะความรู้ และความสามารถทางด้านโทรคมนาคมและไอซีที พร้อมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพ ของไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล”

การแข่งขันค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13 นี้ เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 2  คน เพื่อทดสอบความรู้ใน 2 สาขา ได้แก่ IoT (Smart NodeMCU) มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีInternet of Thingsเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัลและ สาขา AI (Chatbot) เพื่อการพัฒนาแชทบอทและโปรแกรมสนทนาที่นำมาใช้ในการตอบโต้กับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

โดยผู้ชนะจากแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช นอกจากนี้ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล พร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โครงการฯ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันและสมัครผ่านเว็บไซต์ https://contest.thaifstt.org และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 02-781 9000 ต่อ 4532 หรือมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โทร. 02 552 5200 อีเมล์ thaifstt@gmail.com