‘กรมควบคุมโรค-ไบเออร์ ไทย’ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์เกี่ยวกับโควิด-19

กรมควบคุมโรค และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัดร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการออนไลน์Insight COVID-19: A PerspectiveFrom China เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธาน และ
พญ.ปานียา สูตะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด พร้อมกับข้าราชการกรมควบคุมโรค รับฟังประสบการณ์การรับมือปัญหาโควิด-19 จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน

นพ.ปรีชา เปรมปรีรองอธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  งานสัมมนานี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังประสบการณ์การรับมือโรคโควิด-19จากประเทศจีน สำหรับประเทศไทยถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการดำเนินมาตรการป้องกัน ไม่มียอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงต้องมองสถานการณ์ให้รอบด้านเพื่อรับมือกับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดซึ่งมีข้อมูลที่ควรศึกษา อาทิ การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน การจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึง การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ระบบติดตามมาตรการต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและระดับท้องถิ่น

“การจัดสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการผสานให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเรียนรู้และวิเคราะห์จากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากประเทศจีน ทั้งในเรื่องของนวัตกรรมเพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วย หรือการวางมาตรการป้องกันการระบาดคลื่นลูกที่สองซึ่งขณะนี้ทุกประเทศกำลังพยายามอย่างเต็มที่”

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศจีน4 ท่านที่ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย ได้แก่ นพ. เออเจินเฉิน (Erzhen Chen)รองประธานโรงพยาบาลลุยจินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงและนพ.จิตง แชง (Jidong Zhang)รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเร็นจิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงนพ.จุน หลุย (Jun Liu)รองประธานโรงพยาบาลเซี่ยงไฮ้เจนเนอรัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงและ ดร.จอน ไค(John Cai)ผู้ก่อตั้งและประธานสถาบันนวัตกรรมระบบสุขภาพประเทศจีน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศจีนได้อธิบายถึงมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประทศจีน ซึ่งดำเนินการใน 2 ระดับ คือป้องกันการระบาดภายในประเทศมุ่งเน้นหลักการตรวจพบตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น และ ให้ความสำคัญกับชุมชน อีกระดับคือป้องกันการปะทุซ้ำของโรคในจุดสำคัญ เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองตามสถานที่ต่างๆ

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ป้องกันผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ (Importedcases) ผสมผสานวิธีการรักษาพยาบาลพิจารณาตามอาการผู้ป่วย นอกจากนี้ยังยังมีทีมแพทย์รับมือความเครียดหรือ Psychologicalsupportteam ให้กับผู้ป่วยอีกด้วย

ในระหว่างงานสัมมนา วิทยากร กล่าวว่า ประเทศจีนได้นำไปวางแผน สร้างระบบการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจำนวนอุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงระบบการขนส่งที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

พญ.ปานียา สูตะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แผนกฟาร์มาซูติคอล บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัดกล่าวว่า บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในเจตนารมณ์สำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ ระหว่างกรมควบคุมโรคและสถาบันการแพทย์จากประเทศจีนในเรื่องโควิด-19 นอกจากการจัดสัมมนาร่วมกับกรมควบคุมโรคแล้ว ไบเออร์ ยังมีการจัดงานประชุมทางไกลระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอื่นๆ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วยโดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการสนับสนุนด้านวิชาการต่างๆเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้กับการช่วยแก้ปัญหาโควิด-19 ในประเทศไทย”