เจาะรายละเอียด “กฎหมายความมั่นคง” คุมฮ่องกง จีนมีอำนาจศาลคดีร้ายแรง

(Photo by Ivan Abreu/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
จีนจะมีอำนาจศาลเหนือคดีอาชญากรรมความมั่นคงแห่งชาติ “ร้ายแรงมาก” ในฮ่องกง ในความผิดที่ต้องเผชิญโทษสูงสุด คือ จำคุกตลอดชีวิต หลังจากมันถูกบังคับใช้ในเขตปกครองพิเศษแห่งนี้

กฎหมายฉบับนี้ ยังให้อำนาจจีนจัดตั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง โดยจะมีพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของกฎหมายท้องถิ่น ยามที่พวกเขาปฏิบัติหน้าที่

ชุดอำนาจใหม่นี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่ง และฮ่องกงอย่างรุนแรง โดยเป็นการโค่นปราการป้องกันทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกั้นระหว่างระบบศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระของฮ่องกงกับศาลที่ควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ในจีนแผ่นดินใหญ่

กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่กำหนดให้อาชญากรรมด้านความมั่นคงแห่งชาติ 4 ประเภทเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ประกอบด้วย การล้มล้างการปกครอง, แบ่งแยกดินแดน, ก่อการร้าย และสมคบคิดกับกองกำลังต่างชาติก่ออันตรายแก่ความมั่นคงแห่งชาติ

(Photo by Anthony Kwan/Getty Images)

เนื้อหาของกฎหมายได้หยิบยก 3 กรณีที่จีนอาจเข้าควบคุมกระบวนการพิจารณาคดี ได้แก่ คดีซับซ้อนที่ต่างชาติเข้าแทรกแซง, คดีร้ายแรงมากๆ และยามที่ความมั่นคงแห่งชาติต้องเผชิญกับภัยคุกคามเลวร้ายและเป็นจริง

กฎหมายย้ำว่าทั้งหน่วยงานความมั่นคงแหงชาติ และฮ่องกง ต่างสามารถร้องขอส่งมอบคดีแก่จีนแผ่นดินใหญ่ และการฟ้องร้องคดีจะดำเนินการโดยอัยการที่ได้รับการแต่งตั้งจากอัยการสูงสุดของประชาชน และการพิจารณาคดีจะมีขึ้นในศาลที่กำหนดโดยศาลศาลสูงสุดของประชาชน

“ไม่สำคัญว่ามีการใช้ความรุนแรงหรือไม่ หรือมีการข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือเปล่า แกนนำหรือผู้กระทำผิดร้ายแรงจะถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตและขั้นต่ำสุดติดคุก 10 ปี” กฎหมายประกาศ “รัฐบาลฮ่องกงไม่มีขอบเขตอำนาจศาลเหนือหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฯ ยามที่พวกเขาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้”

กฎหมายระบุด้วยว่าคดีความมั่นคงแห่งชาติบางคดีจะพิจารณาคดีแบบลับในฮ่องกง โดยปราศจากคณะลูกขุน หากว่าคดีเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับความลับของรัฐ แต่จะมีการเปิดเผยคำพิพากษาต่อสาธารณะในภายหลัง

Source