รู้จัก Consciouslites ผู้บริโภคใหม่มาเเรง ทำดีพร้อมเเชร์ ยอม “จ่ายเเพง” ให้เเบรนด์ช่วยสังคม