เครือซีพีดึงพลังคนรุ่นใหม่สร้างมิติแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ปลุกพลังคนรุ่นใหม่สร้างมิติแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ต่อยอดแคมเปญ CP Innovation for Sustainability จัดกิจกรรม “เปลี่ยนก่อน ไม่รอแล้วนะ” ร่วมกับเพจ Environman เพจรักษ์โลกสุดฮิต นำคนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อมกว่า 40 คน ล่องเรือศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน การดูแลอนุรักษ์ป่าชายเลน  พร้อมร่วมปลูกต้นกล้าให้ป่าเกิด เก็บขยะและคัดแยกขยะช่วยโลก ภายใต้แนวคิด “ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้” แบบ New Normal โดยมี นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสาคร  นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นายปรีชา มีนิล รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และ นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร พร้อมด้วยศิลปินตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเป็นพลังแห่งอนาคต อาทิ นนท์-ธนนท์ อัด โฟกัส เบสท์ ไอซ์ โอบ เซน นีน ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ ซีพีเอฟ ปลูกปันป้อง ป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ได้ประกาศขับเคลื่อนองค์กรสู่ 2 เป้าหมายที่ท้าทาย คือการให้นโยบายทุกกลุ่มธุรกิจในเครือมุ่งสู่การเป็นองค์กร Zero Waste ลดขยะและของเสียให้เป็นศูนย์ และมุ่งสู่การเป็นองค์กร Zero Carbon หรือองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ภายในปี 2030 พร้อมปลุกพลังคนไทยร่วมเปลี่ยนโลก โดยมีการเผยแพร่หนังสั้นชูเด็กน้อยกับปลาวาฬเป็นตัวอย่างสร้างการเปลี่ยนแปลง ในแคมเปญ CP Innovation for Sustainability ภายใต้แนวคิด “NO ONE IS TOO SMALL TO MAKE A CHANGE” หรือ “ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้”  เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายของเครือฯ และสร้างการตระหนักรู้ และความตื่นตัวในสังคม เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงได้ร่วมกับ เพจ Environman จัดกิจกรรม “เปลี่ยนก่อน ไม่รอแล้วนะ” กระตุ้นให้กลุ่มคนรุ่นใหม่จากทุกภาคส่วน ลุกขึ้นมาร่วมสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกันผ่านกิจกรรมใกล้ตัว เช่น การเก็บขยะและการคัดแยกขยะที่ทุกคนทำได้ง่ายๆ

ทั้งนี้ ทีมเพจ Environman เพจรักษ์โลก ที่ก่อตั้งขึ้นโดยคนรุ่นใหม่ ที่มีหัวใจรักและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เรื่องการจัดการขยะพลาสติก การแยกขยะที่ถูกต้องให้กับชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย นอกจากนี้ยังนำคณะผู้ร่วมกิจกรรมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนในลักษณะ 3 ประสาน คือภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน โดยใช้การปักไม้ไผ่ ล้อมอวน เพื่อป้องกันขยะ การปลูกป่าและดูแลป่าชายเลน โดยความร่วมมือในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ป่าที่ปลูกมีอัตราการรอดเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย และหาอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิด สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินโครงการ“ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน”ภายใต้การดูแลของบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีพี ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมตั้งเป้าหมายในการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้   เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ปรับปรุงสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์  และช่วยรักษาสมดุลระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปต่อยอดในการเป็นต้นแบบคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

น.ส. กฤติญา กิตติทัศนันท์ ตัวแทนผู้ร่วมกิจกรรม กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนตัวมองว่าทุกคนสามารถร่วมกันทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นต้นแบบและกำลังสำคัญในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้ ซึ่งจากกิจกรรมครั้งได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการปลูกต้นโกงกาง และเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อส่วนรวมอีกด้วย

ติดตามชมภาพกิจกรรมได้ที่เฟสบุ๊ค CP FOR SUSTAINABILITY : https://www.facebook.com/CPGroupSustainability และเฟสบุ๊ค Environman