ผู้ถือหุ้นยิ้มร่า! MINT เอาใจนักลงทุนปรับลดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ที่ 17.50 บาท เปิดจอง 17-23 ก.ค.นี้ มั่นใจผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์เพิ่มทุนเกลี้ยง

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ปรับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จัดสรรเพื่อการเสนอขายหุ้น Rights Offering จำนวน 563,293,276 หุ้น โดยปรับลดลงเป็น 17.50 บาท ต่อหุ้น จาก 18.90 บาท ต่อหุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวน โดยกำหนดช่วงเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่  ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ หรือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และสามารถจองซื้อหุ้นผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th หรือ ยื่นเอกสารจองซื้อที่สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังเตรียมจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 หรือ  MINT-W7  ในอัตราส่วน 22 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ ที่ 21.60 บาท กำหนดใช้สิทธิ์ระยะเวลา 3 ปี ให้ผู้ถือหุ้นฟรีอีกด้วย

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท MINT ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ 17.50 บาท ต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จัดสรรเพื่อการเสนอขายหุ้น หรือ Rights Offering จำนวน 563,293,276 หุ้น โดยกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นไว้ที่ 8.2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ ทั้งนี้ราคาดังกล่าวถือเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดปัจจุบัน และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ถือหุ้นในการได้เข้าซื้อหุ้น MINT ที่ราคาดังกล่าว

แหล่งข่าวจาก MINT ระบุเพิ่มเติมว่า บริษัทคาดว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นของ MINT เป็นอย่างดี และประสบความสำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้ โดยนายวิลเลียม ไฮเน็ค ประธานกรรมการ ในฐานะผู้ก่อตั้ง และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MINT ได้ยืนยันที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด รวมถึงจะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย บริษัทได้กลับมาเปิดให้บริการธุรกิจตามปกติทั้งโรงแรม อาหาร และไลฟ์สไตล์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน และน่าจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งมีมาตรการของภาครัฐ คือ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอยืนยันว่า แผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินมูลค่ารวมประมาณ 25,000 ล้านบาทในครั้งนี้ ถือเป็นแผนเบ็ดเสร็จในครั้งเดียว หลังบริษัทได้ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน หรือ Perpetual bond สกุลเงินดอลลาร์ จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจะทำให้ฐานะการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้นและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงรองรับการฝ่าวิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มอีกในช่วง 2 ปีข้างหน้า และจะทำให้บริษัทสามารถรักษาวินัยทางการเงิน โดยภายในปี 2563 อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D/E จะลดลงต่ำกว่าระดับ 1.3 เท่า จากระดับ 1.6 เท่า ณ สิ้นไตรมาสแรกของปีนี้

ด้านนายพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ MINT กล่าวว่า “ราคาเสนอขายที่ 17.50 บาท เป็นราคาที่น่าสนใจอย่างมาก โดยราคาดังกล่าวมีส่วนลดร้อยละ 14.60 จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในช่วงเวลา 8 วันทำการก่อนหน้า ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการจองซื้อ Rights Offering ในครั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่า MINT จะเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในระยะยาว และเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ร่วมลงทุนและเติบโตไปพร้อมกัน โดยผู้ถือหุ้นเดิมของ MINT สามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคมนี้ และผมขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นทุกรายถือหุ้น MINT ต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อที่จะได้รับสิทธิการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ซึ่งทางบริษัทฯ จะจัดสรรให้เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นอีกด้วย โดยบริษัทฯ กำหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 (Record Date) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563”

ส่วนรายละเอียดในการจองซื้อ บริษัทได้กำหนดช่วงเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่วนการจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th หรือ สามารถยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม นอกจากนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ หรือ สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะรวบรวมเอกสารการจองซื้อต่อไป