บางจากผุด “Winnonie” (วิน No หนี้) ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่วิน ให้เช่ามอ’ไซค์ไฟฟ้า

บางจากฯ เปิดตัวสตาร์ทอัพ “Winnonie” โดยนำนวัตกรรมพลังงานสีเขียวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาให้วินมอเตอร์ไซค์เช่า หวังลดภาระผ่อนค่ารถและค่าน้ำมัน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตวินมอเตอร์ไซค์นำร่องพื้นที่รอบสนง.ใหญ่ และโรงกลั่นเป็นเวลา 3 เดือนก่อนขยายผลไปสู่พื้นที่รอบกทม.

ให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ช่วยลดต้นทุน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “Winnonie” (วิน No หนี้) สตาร์ทอัพภายในกลุ่มบางจากฯ ที่นำนวัตกรรมพลังงานสีเขียวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ นำร่องพื้นที่รอบสำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 62 และโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

สตาร์ทอัพ Winnonie จะทดลองนำร่องให้ผู้ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่รอบสำนักงานใหญ่ และโรงกลั่นบางจาก เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวันละ 150 บาทเพื่อให้บริการ จำนวนเริ่มต้น 10 คัน โดยบริษัทจะศึกษาข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 .. ที่ผ่านมา หากผลออกมาดีก็จะมีการขยายจำนวนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บริการในพื้นที่กว้างขึ้นรอบกรุงเทพฯ

โดยแบตเตอรี่ในรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวิ่งได้ 50-70 กิโลเมตร ก็ต้องมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ในรูปแบบ Swapping ซึ่งสามารถนำแบตเตอรี่เปลี่ยนได้ที่ตู้สำหรับแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สนามนีบริการน้ำมันบางจาก ในอนาคตจะมีการตั้งตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามร้านค้าต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบตเตอรี่หมดระหว่างทาง

นอกจากนี้จะมีการนำ Winnonie รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามานำร่องใช้ให้ลูกบ้านแสนสิริใน T77 ได้ใช้บริการผ่าน Sansiri Home Service Application ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้วินมอเตอร์ไซค์ย่านอ่อนนุชรอบข้าง T77

Winnonie เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กร “The Intrapreneur – ปั้นคนในให้เป็นเถ้าแก่ สนับสนุนให้พนักงานบริษัทนำหลัก Design Thinking มาใช้ในการคิดแนวการทำธุรกิจ จัดขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ หรือ BiiC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนา และแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดขยายธุรกิจพลังงานสีเขียว และธุรกิจด้านชีวภาพทั้งในและนอกประเทศ

พัฒนาจาก Pain Point ของพี่วิน

โดยกลุ่มพนักงานที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ ได้ทำการศึกษาการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของผู้ประกอบการรถวินมอเตอร์ไซค์ที่มีรายได้เฉลี่ยวันละ 500-600 บาท/วัน แต่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งกว่า 60% เป็นค่าใช้จ่ายในการผ่อนรถและค่าน้ำมัน ทำให้มีเงินเหลือไม่มาก ดังนั้น Winnonie จะช่วยลดภาระหนี้สินซึ่งถือเป็น Pain Point ของวินมอเตอร์ไซค์

ด้วยการนำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาให้วินมอเตอร์ไซค์เช่า ลดภาระดอกเบี้ยทบต้นจำนวนมากจากการผ่อนรถที่ต้องซื้อมาประกอบอาชีพ และลดค่าน้ำมันด้วย จากการศึกษาพบว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการใช้น้ำมันประมาณ 10 เท่า

ทั้งนี้วินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 1 คัน ถ้าวิ่งระยะทาง 150 กม. ต่อ 1 วัน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยวันละ 6.75 กิโลกรัม สำหรับใน กทม. นั้น มีมอเตอร์ไซค์จดทะเบียนป้ายเหลืองประมาณ 100,000 คัน ถ้าสามารถเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์วินหนึ่งแสนคันใน กทม. เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ทั้งหมด จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้กว่า 250,000 ตันต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ 20.5 ล้านต้น หรือคิดเป็นพื้นที่ 30,000 ไร่ หรือถ้าเทียบง่ายๆ คือประมาณ 3 เท่าของพื้นที่บางกะเจ้า

Source