บางจากเผยแบรนด์ไอเดีย “สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด” ในการเปลี่ยนผ่านสู่นวัตกรรมสีเขียว

บางจาก ได้เผยแบรนด์ไอเดีย “สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด” ในการเปลี่ยนผ่านสู่นวัตกรรมสีเขียว ผู้บริหารสูงสุดมีมุมมองเรื่องของกระบวนการธรรมชาติที่ยั่งยืน ทำให้มีการเปลี่ยนผ่านที่ดีขึ้น รวมถึงการรักษาสมดุลในเรื่องต่างๆ

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการสื่อสารแบรนด์ไอเดีย “Greenovate to Regenerate สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด” 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ของบางจากได้กล่าวว่า แบรนด์บางจากได้ให้ความสำคัญกับการรักษา ‘สมดุล’ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมดุลระหว่างมูลค่าในการดำเนินธุรกิจ และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม สมดุลในการคำนึงถึงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการอย่างมีความรับผิดชอบ รักษาสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน เป็นต้น

โดย ชัยวัฒน์ ได้กล่าวถึงเรื่องของ Greenovate นวัตกรรมสีเขียว ที่ผ่านมาบริษัทได้ทำเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำ B5 หรือ B7 ที่นำน้ำมันดีเซลมาผสมไบโอดีเซล ขณะเดียวกันบริษัทก็ได้ทำ Solar Farm ขนาดใหญ่ รวมถึงในปีที่ผ่านมายังได้ทำน้ำมันเครื่องบินโดยใช้น้ำมันจากการปรุงอาหารแล้วด้วย

CEO ของบางจากยังได้กล่าวว่าบริษัทมองว่าเรื่องสีเขียวคือเรื่องการประกอบธุรกิจ ไม่ใช่แค่การทำ CSR หรือแม้แต่เรื่องของ ESG ซึ่งบริษัทคำนึงถึงเรื่องดังกล่าวนับตั้งแต่อดีต ที่มีการตั้งปั๊มน้ำมันตามสหกรณ์ต่างๆ มาแล้ว เป็นต้น

ขณะที่ในเรื่องของ Regenerate หรือที่บริษัทได้กล่าวถึงเรื่องการสรรค์พลังใหม่ๆ เพื่อการเดินทางอย่างยั่งยืน และพลังงานสะอาด ไปจนถึงพลังที่เติมให้กับชีวิตผ่านเครื่องดื่มต่างๆ และพลังแห่งความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมบรรเทาวิกฤตสภาวะภูมิอากาศ โดยมองกระบวนการธรรมชาติที่ยั่งยืน ทำให้มีการเปลี่ยนผ่านที่ดีขึ้น

ภาพจากบริษัท

นอกจากนี้บางจากเองยังมองถึงเรื่องความ ‘สมดุล’ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมดุลระหว่างมูลค่าในการดำเนินธุรกิจ และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม สมดุลในการคำนึงถึงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการอย่างมีความรับผิดชอบ รักษาสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน

ปัจจุบันบางจากมีธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน กลุ่มธุรกิจการตลาด กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึงกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ โดยผลประกอบการในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2023 บริษัทมีรายได้รวม 252,250 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 14,210 ล้านบาท

ชัยวัฒน์ ยังมองถึงการเปลี่ยนผ่านไปยังนวัตกรรมสีเขียว เปรียบเหมือนใบไม้ใบไม้ใหม่  และบริษัทยังได้เปลี่ยน Vision Mission รวมถึง Core Value ของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาด้วย เพื่อสอดรับกับเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทเองยังได้เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ความยาว 5 นาที ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเด็กชายตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและลงมือทำตามความฝันของตน สะท้อนพลังและจิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่งของบริษัทด้วย

ขณะที่เรื่องของการส่งต่อเรื่อง DNA ของความเป็นบางจากนั้น ชัยวัฒน์มองว่าเหมือนเป็นการซึมซับมาจากพนักงานต่างๆ และเขายังกล่าวว่าบางจากเป็นเป็นไม่กี่บริษัทที่มี KPI เกี่ยวกับด้าน ESG ให้กับพนักงานด้วย หรือให้พนักงานทำ CSR ในส่วนหนึ่งของการทำงานได้ เช่น การซื้อน้ำมันพืชจากเพื่อนบ้าน เพื่อที่จะเอาไปทำน้ำมันเครื่องบิน เป็นต้น