CEO ของ Alibaba เผยทิศทางบริษัทในอนาคต เน้นเปิดกว้างเรื่องเทคโนโลยี AI ให้กับสังคมจีน

ภาพจาก Shutterstock
Eddie Wu ซึ่งเป็น CEO ของ Alibaba ได้เผยทิศทางของบริษัทในงาน World Internet Conference Summit 2023 ที่จัดขึ้นในเมืองอูเจิ้น ว่าทิศทางในบริษัทในอนาคตจะกลายเป็นบริษัทแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบเปิดที่ให้บริการนวัตกรรม AI แก่สังคมทั้งหมด

Securities Times สื่อธุรกิจในประเทศจีน รายงานข่าวว่า Eddie Wu ซึ่งเป็น CEO ของ Alibaba ได้เปิดเผยในงาน World Internet Conference Summit 2023 ที่จัดขึ้นในเมืองอูเจิ้น ว่าทิศทางในบริษัทในอนาคตจะกลายเป็นบริษัทแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบเปิดที่ให้บริการนวัตกรรม AI แก่สังคมทั้งหมด

เขาได้กล่าวว่าเมื่อเผชิญกับยุค AI นั้นทาง Alibaba จะกลายเป็นบริษัทแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบเปิดที่ให้บริการนวัตกรรมด้าน AI แก่ทั้งสังคม โดยการนำเสนอทิศทางของบริษัทนั้นเขาชี้ว่าสะท้อนถึงความคาดหวังของประเทศและความต้องการของสังคมทั้งหมด

สื่อธุรกิจของจีนรายดังกล่าวชี้ว่า CEO รายนี้ได้ออกงานสำคัญนับตั้งแต่การขึ้นมาเป็นหัวเรือใหญ่ของ Alibaba เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และยังเป็นครั้งแรกที่บริษัทเทคโนโลยีจีนได้นำเสนอทิศทางขององค์กรว่าจะปรับตัวเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอย่างชัดเจน

CEO ของ Alibaba รายนี้ยังได้กล่าวว่ายุคแห่งความฉลาดเพิ่งเริ่มต้นขึ้น และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เขายังชี้ว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ และมีโอกาสในการพัฒนามากมาย เขายังวิเคราะห์ว่าการประมวลผล AI มีความฉลาดในการเข้าใจภาษามนุษย์รวมถึงตรรกะต่างๆ รวมถึงสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ได้โดยตรง

เพื่อที่จะให้บริการแก่องค์กรต่างๆ รวมถึงนักพัฒนา AI มากขึ้น Alibaba ได้ประกาศว่าจะให้บริการระบบบ AI ที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ ผ่าน Cloud ของบริษัท ขณะเดียวกันบริษัทก็จะสร้างระบบนิเวศ AI ที่เปิดกว้าง เพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

การประกาศทิศทางบริษัทของ Alibaba ครั้งนี้ถือว่าเป็นทิศทางสำคัญต่อเนื่องหลังจากบริษัทได้ประกาศแยกธุรกิจออกมาเป็น 6 หน่วยธุรกิจด้วยกัน

Eddie Wu เองถือเป็น 1 ในผู้ก่อตั้งที่มีความสำคัญกับบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เขาเป็นประธานดูแลธุรกิจ E-commerce ในประเทศจีนอย่าง TMall และ Taobao และเขาเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ไม่ว่าจะเป็น Taobao หรือแม้แต่ Alipay และยังช่วยออกแบบเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มต่างๆ ของบริษัทมาแล้ว