กลุ่มทรู และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง (ซ้าย) เลขาธิการ และกลุ่มทรู โดย นายอนุสรณ์ ดำรงธรรม (ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ ที่กลุ่มทรู ให้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นำนวัตกรรมแพลตฟอร์ม “VLEARN วี-เลิร์น” ภายใต้ True Virtual World (True VWORLD)  ให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดของสช. นำไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอันตรงกันของทั้งสองฝ่ายที่ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไทยในยุคนิว นอร์มัล ทั้งนี้ กลุ่มทรู ยังได้จัดการอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม “VLEARN วี-เลิร์น” แก่ตัวแทนผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และคณะครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสช. กว่า 600 ท่าน จาก 302 โรงเรียน ใน 69 จังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย

เกี่ยวกับ VLEARN

VLEARN เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา ส่วนหนึ่งของ True Virtual World หรือ True VWorld ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ของกลุ่มทรู ที่พัฒนาโดยนวัตกรไทย เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา เหมาะสำหรับทุกสถาบันการศึกษา มีฟังก์ชันครบครัน ได้แก่ VROOM – ห้องเรียนเสมือนจริง Class – ระบบบริหารจัดการห้องเรียนดิจิทัล Content – แหล่งคอนเทนต์คุณภาพเพื่อการเรียนรู้ที่มีคลังบทเรียน ครบทุกกลุ่มสาระวิชา Exam – คลังข้อสอบ ทุกระดับชั้น Management Information System (MIS) – ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา Tasks  –  การมอบหมายงาน และติดตามสถานะของงาน Chats – การสร้างบทสนทนาระหว่างกันได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในห้อง People –  ข้อมูลติดต่อของทุกคนในสถานศึกษา Forms – แบบฟอร์มที่รองรับการอนุมัติแบบหลายชั้น และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ Discover –  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และ Library – การสร้างบทความที่มีประโยชน์ คู่มือ หรือองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งาน สามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยที่มีระบบป้องกันและรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหล พร้อมสะดวกสบายกับการเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ไม่จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ เปิดให้ใช้งานฟรี ไม่จำกัดเวลา ทั้งผ่านแอปพลิเคชัน True VWORLD  และเว็บไซต์ www.truevirtualworld.com สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช สามารถใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ VLEARN Care Center โทร.02-700-8044 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 17.00 น.