กรุงศรีเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจอย่างครบวงจร หนุนลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19

  • เผยพักชำระหนี้ให้กับลูกค้ากว่า 8,800 ราย ยอดสินเชื่อคงค้าง 200,000 ล้านบาท และให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับลูกค้า กว่า 6,300 ราย จำนวน 19,000 ล้านบาท
  • นำเสนอนวัตกรรมและโซลูชั่นทางการเงินครบวงจรผ่านช่องทางดิจิทัลและบริการ Krungsri Business Empowerment แบบ New Normal
  • ผสานศักยภาพ MUFG ช่วยลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เผยทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ (Commercial Banking) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 โดยมุ่งเน้นมาตรการเชิงรุกเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 พร้อมสนับสนุนโอกาสการเติบโตให้กับลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ตอกย้ำพันธกิจสู่การเป็นธนาคารพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ (Trusted banking partner) ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นทางการเงินแบบครบวงจรและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโลกธุรกิจยุค New Normal รวมทั้งผสานพลังศักยภาพร่วมกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้าและสามารถฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไปได้

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า “ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 กรุงศรีได้ติดต่อและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เพื่อรับรู้ถึงผลกระทบที่แท้จริงของลูกค้าและสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยมีทั้งมาตรการช่วยเหลือของธนาคารเองและมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ธนาคารได้กระจายความช่วยเหลือแก่ลูกค้าหลายกลุ่มในหลากหลายรูปแบบ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้เพื่อยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือการปรับลดดอกเบี้ย รวมทั้งการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการ SME ภายใต้โครงการซอฟต์โลนตามมาตรการช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทยและโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารออมสิน โดยล่าสุด กรุงศรีพักชำระหนี้ให้กับลูกค้า กว่า 8,800 ราย ยอดสินเชื่อคงค้าง 200,000 ล้านบาท และให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับลูกค้า กว่า 6,300 ราย จำนวน 19,000 ล้านบาท สำหรับแนวโน้มในภาพรวม ลูกค้ากลุ่ม Healthcare จะมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วกว่ากลุ่มอื่นจากกระแสการตื่นตัวด้านสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาดและป้องกันเชื้อโรค ขณะที่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังการปรับช่องทางการจัดจำหน่ายในการจัดส่งอาหารให้ลูกค้า ขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่น สายการบินและโรงแรม จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการล็อคดาวน์และจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว ซึ่งธนาคารจะติดตามและดูแลให้การสนับสนุนที่เหมาะสมต่อไป”

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจได้จัดกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ลูกค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งธนาคารพร้อมให้สินเชื่อเพิ่มเติม  2) กลุ่มที่ได้รับผลกระทบน้อยถึงปานกลาง โดยธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการผ่อนผันระยะเวลาชำระหนี้ การลดภาระดอกเบี้ย และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และ 3) กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก ซึ่งธนาคารได้เข้าไปช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปและผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากไปได้

สำหรับกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 นอกจากการให้ความช่วยเหลือลูกค้าแล้ว ธนาคารยังมุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชั่นทางการเงินแบบครบวงจรเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องและลดความเสี่ยงให้กับลูกค้า แม้ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น กรุงศรีมีเป้าหมายสนับสนุนลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการสุขภาพ (Healthcare) และธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ (Hospitality) รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

“กรุงศรีในฐานะหนึ่งในสถาบันทางการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธุรกิจในวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal นอกจากนี้แม้ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจยิ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าธุรกิจมีความต้องการ กรุงศรีเข้าใจความต้องการนี้ของลูกค้าธุรกิจเป็นอย่างดี และสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการให้บริการ Krungsri Business Empowerment ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจมาเป็นรูปแบบออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าร่วมได้จากทุกที่” นายพรสนองกล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ธนาคารประสบความสำเร็จในการจัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์แบบ Exclusive สำหรับลูกค้าธุรกิจทุกกลุ่มในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมาและได้จัดกิจกรรม Krungsri Virtual Business Matching งานเจรจาจับคู่ธุรกิจแบบออนไลน์ เพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนให้มีการเติบโตของกลุ่มลูกค้าทั้งสองกลุ่ม ระหว่างวันที่ 8 – 22 กรกฎาคม รวมทั้งยังมีแผนที่จะจัดงาน Krungsri-MUFG Virtual Business Matching ในช่วงปลายปี 2563 เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้ลูกค้าธุรกิจของกรุงศรี ภายใต้พันธกิจเชื่อมโยงนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจญี่ปุ่นและอาเซียน และตอกย้ำศักยภาพความแข็งแกร่งของกรุงศรีและเครือข่ายระดับโลกของ MUFG อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีงานสัมมนาธุรกิจครั้งใหญ่แห่งปี Krungsri Business Forum 2020 – Business Under Uncertainties ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2563 เพื่อแบ่งปันแนวคิดและมุมมองในการทำธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอน