ศศินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ SHRMองค์กรวิชาชีพ HR ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Society for Human Resource Management (SHRM) จากสหรัฐอเมริกา เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ HR ระดับโลกในประเทศไทย

SHRM กับศศินทร์ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อย โดยจะร่วมกันจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพด้าน HR กิจกรรมสร้างเสริมความรู้และโอกาสในการสอบรับรองคุณวุฒิที่เป็นมาตรฐานสากลให้แก่มืออาชีพด้าน HR ในประเทศไทย ลาวและกัมพูชา โดยแล้วเพื่อตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ “to create better workplaces for tomorrow” หรือ การสร้างที่ทำงานแห่งอนาคต ซึ่งทั้ง SHRM และศศินทร์ต่างมีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของมืออาชีพด้าน HR ด้วยการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้าน HRและเชื่อมโยง HR ไปสู่ผู้นำธุรกิจตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ

ศ.ดร. เอียน เฟนวิค (Dr. Ian Fenwick) ผู้อำนวยการศศินทร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร. อเล็กซานเดอร์ อลอนโซ (Dr. Alexander Alonso) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิชาการSociety for Human Resource Management (SHRM) โดยมีคุณอาชาลคานนา (Achal Khanna) ประธานกรรมการบริหารSHRM India และหัวหน้าธุรกิจเอเชียแปซิฟิกและ MENA ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการศศินทร์ และ คุณสุภาพ รจันทร์จำเริญ รองอธิการบดีด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

“การทำงานด้านการศึกษาถือเป็นหนึ่งในการลงทุนด้านเวลาและความพยายามที่คุ้มค่ามากที่สุดของ SHRM โดยความร่วมมือระหว่าง SHRM และศศินทร์จะช่วยผลักดันวิสัยทัศน์ในการสร้างสถานที่ทำงานที่ดีขึ้นและทำให้โลกดีขึ้น ในขณะที่ SHRM มีความพร้อมในการรับรองวุฒิ ระบบการเรียนรู้ ความสามารถและองค์ความรู้ ด้าน HR ระดับโลก ศศินทร์ก็มีเกียรติภูมิด้านวิชาการที่ดียิ่งในระดับสากล การเป็นพันธมิตรในครั้งนี้จึงเป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ของสถาบันที่ต้องการพัฒนาผู้นำที่ทรงพลังและมีความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทั้งนี้ SHRM จะยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้าน จัดหาองค์ความรู้เพื่อสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่และส่งเสริมผลักดันให้พวกเขาก้าวสู่สายงาน HR” คุณอาชาล คานนา ประธานกรรมการบริหาร SHRM India และหัวหน้าธุรกิจเอเชียแปซิฟิกและ MENA กล่าว

“ทุกคนที่ศศินทร์ตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมมือกับ SHRM อีกครั้งด้วยการเปิดหลักสูตร SHRM Advanced Diploma in HR Management ในประเทศไทย เนื่องจากโลกทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิธีทำงานและวิธีจัดการต่างๆ จึงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ผู้ที่ทำงานด้าน HR ควรมีองค์ความรู้ใหม่ๆ และนี่คือเหตุผลที่ศศินทร์และ SHRMร่วมมือกันในครั้งนี้” ศ.ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการศศินทร์ กล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจสมัครหลักสูตรศศินทร์ และ SHRM Advanced Diploma in HR Management ได้ที่ https://study.sasin.edu/advanced-diploma-in-hr-management