เผยภาพแรก “ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ” (FutureTales Lab by MQDC) ศูนย์วิจัยฯ เพื่ออนาคต ก่อตั้งโดยบริษัทอสังหาชั้นนำของประเทศ พร้อมต้อนรับผู้สนใจเร็ว ๆ นี้

เผยภาพแรกศูนย์วิจัยแห่งอนาคตแห่งแรกของภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย “ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ” (FutureTales Lab by MQDC) ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาภายใต้บริษัทแมกโนเลีย คอวลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวโน้มของอนาคตอย่างจริงจัง และรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเพื่อค้นหาเทรนด์การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาณที่อาจเกิดขึ้นจริง โดยมุ่งเน้นการคาดการณ์ผ่านแนวคิดเชิงอนาคตศึกษาและกรณีศึกษาต่าง ๆ รวมถึงประเมินสถานการณ์ความเป็นอยู่ในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ

ซึ่งภายในศูนย์ฯ จะมี Interactive Exhibition นิทรรศการอนาคตศึกษา ทั้ง 9 สถานี ประกอบไปด้วย สถานีที่ 1 Earth Pulse เครื่องมือในการจับความเคลื่อนไหวสำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติของทะเล อากาศ พื้นดิน น้ำแข็ง และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ, สถานีที่ 2 Bangkok Next Tales การเรียนรู้อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของกรุงเทพฯ, สถานีที่ 3 Future City Vision การเรียนรู้เกี่ยวกับ 6 เมืองตัวอย่างของสมาร์ทซิตี้ทั่วโลก, สถานีที่ 4 Journey of Waste การเรียนรู้การแยกขยะที่ถูกต้องผ่านการเล่น, สถานีที่ 5 Future Mobility เรียนรู้และเปรียบเทียบไปกับวิธีการเดินทางแบบใหม่ ๆ แห่งอนาคต, สถานีที่ 6 Create Your City จำลองการพัฒนาเมืองในอนาคต, สถานีที่ 7 Future Habitat สร้างสรรค์เมืองใหม่ในแบบที่คุณอยากให้เป็น ที่สะท้อนเอกลักษณ์และรูปแบบของ Future Living, สถานีที่ 8 Your Urbanite วิเคราะห์บทบาทของคุณในเมืองแห่งอนาคต ที่ประมวลผลผ่าน application ตามทฤษฎีจิตวิทยาการวิเคราะห์ และปิดท้ายกับ สถานีที่ 9 Space Exploration เรียนรู้การเดินทางสู่อวกาศ

ศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) นำทีมวิจัยงานโดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยทีมนักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคตที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อมุ่งวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งการอยู่อาศัย (Future of Living) เทคโนโลยีและนวัตกรรมหุ่นยนต์ (Technology & Robotics) และการใช้ชีวิตในอวกาศ (Space Exploration) เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจ ศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) ตั้งอยู่ที่ชั้น 8 โครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ (True Digital Park) เปิดรับผู้สนใจโดยจองล่วงหน้า สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.futuretaleslab.com และ Facebook: FutureTales Lab by MQDC

#FutureTalesLab #MQDC #Foresight