ผู้บริหารเครือซีพีแจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชนที่ท้องสนามหลวง เฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด พร้อมด้วยนางมาริษาเจียรวนนท์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือฯได้ร่วมแจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษาโดยในงานครั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ “เครือเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน….ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนำเสนอนวัตกรรมด้านอาหารการเกษตรสู่อนาคตวิถีใหม่สร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารเครือซีพีได้ร่วมแจกหน้ากากอนามัยจากโครงการหน้ากากอนามัยฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานตลอด 4 วันวันละ 4 รอบในเวลา 11.00 น., 13.00 น., 15.00 น. และ 17.00 น.

สำหรับโครงการหน้ากากอนามัยฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป เริ่มดำเนินการเมื่อ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งได้สร้างเสร็จใน 5 สัปดาห์ตามที่ตั้งใจ โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นผู้ดำเนินการแจกจ่ายแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่จะใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบันได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยผ่านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังโรงพยาบาลและสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ รวมถึงแจกจ่ายแก่กลุ่มผู้เปราะบางและประชาชนทั่วไปที่เข้าไม่ถึงหน้ากากอนามัย ผ่านองค์กรการกุศลและมูลนิธิต่างๆ รวมแล้ว 961 แห่ง คิดเป็นจำนวน7,302,000 ชิ้น (ยอด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ที่มา -www.cpmaskforall.com)