เครือซีพีเดินหน้าส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อบุคลากรทางการแพทย์-พระสงฆ์อาพาธที่ร.พ.สงฆ์

เครือซีพีเดินหน้าส่งมอบหน้ากากอนามัยต่อเนื่องทั่วประเทศ ล่าสุดส่งต่อความห่วงใยเพื่อบุคลากรทางการแพทย์-พระสงฆ์อาพาธที่ร.พ.สงฆ์ ด้านแพทย์โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 1 พันแห่ง ขอบคุณภาคเอกชน ส่งผลให้หลายโรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคมีปริมาณหน้ากากอนามัยเพียงพอ

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปได้เดินหน้าขยายการส่งมอบความห่วงใยไปยังแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และพระสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยนางดวงฤดี เถลิงโชค รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นตัวแทนเครือฯ มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

นางดวงฤดี เถลิงโชค รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของเครือฯ ภูมิใจที่มีส่วนในการสนับสนุนแพทย์และพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในประเทศเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศไม่มีเพิ่มขึ้น แต่การใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคยังมีความจำเป็นอย่างมาก

นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย  รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลสงฆ์ใช้หน้ากากอนามัย 600 ชิ้นต่อวัน และเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องการมาก โดยหน้ากากอนามัยที่ได้รับจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ในครั้งนี้จะนำไปมอบให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งคนไข้ที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งต้องขอขอบคุณที่เครือซีพีเล็งเห็นปัญหาของภาคส่วนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนทางการแพทย์ และการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลสงฆ์ด้วย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 แล้วเสร็จภายใน 5 สัปดาห์ เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้ดำเนินการแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันผ่านมากว่า 3 เดือน ได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยไปยังโรงพยาบาล สถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ตลอดจนกลุ่มผู้เปราะบาง ประชาชน ที่เข้าไม่ถึงหน้ากากอนามัยผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศลรวมแล้ว 1,021 แห่ง คิดเป็นจำนวน 7,545,600  ชิ้น

ทั้งนี้ การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในแต่ละภูมิภาค ยังคงดำเนินการแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องนั้น โดยกรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลรัฐที่ได้รับหน้ากากอนามัยไปแล้ว 47 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 1,906,800 ชิ้น  ภาคกลาง 208 แห่ง จำนวนทั้งหมด 1,410,000 ชิ้น ภาคเหนือ 123 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 403,200 ชิ้น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 308 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 1,538,400 ชิ้น ภาคตะวันออก 75 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 625,200 ชิ้น  ภาคตะวันตก 55 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 280,800 ชิ้น และภาคใต้ มีโรงพยาบาลที่ได้รับหน้ากากอนามัยแล้ว 183 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 1,293,600 ชิ้น (ยอด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่มา – www.cpmaskforall.com) โดยสถานการณ์ขณะนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยยังคงส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพีไปยังโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐตลอดจนมอบให้กลุ่มเปราะบางและมูลนิธิการกุศลอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์นิพัทธ์ ชัยประเสริฐสุด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ได้รับการส่งมอบนั้นช่วยให้ทางโรงพยาบาลมีหน้ากากอนามัยเพียงพอต่อการใช้งานของแพทย์และพยาบาล  เพราะในแต่ละวันโรงพยาบาลมีการใช้หน้ากากอนามัยไม่ต่ำกว่า 600 ชิ้น/วัน  ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19  ช่วยให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่มีกำลังใจในการทำงาน และรู้สึกถึงความห่วงใยที่องค์กรเอกชนและสังคมมอบให้ ซึ่งวันนี้หน้ากากอนามัยยังมีความจำเป็นอยู่มาก เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมยังไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ และรัฐบาลยังรณรงค์ให้ทุกคนใช้หน้ากากอนามัย  ซึ่งขอขอบคุณที่ภาคเอกชนยังคงสนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

ด้านนายแพทย์รอซาลี ปัตยบุตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ส่งถึงแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นน้ำใจที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์มีความห่วงใยและตั้งใจผลิต ซึ่งนอกเหนือจากการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ขณะนี้ยังถือว่าหน้ากากอนามัยยังคงมีความจำเป็นต่อเนื่อง เพราะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรของทางโรงพยาบาล ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้ใช้หน้ากากอนามัยอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากจะมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ผู้ป่วยคนไข้และประชาชนที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ก็ได้รับการส่งต่อหน้ากากอนามัยของซีพีด้วยเช่นกัน จึงถือว่าโครงการฯนี้ประสบความสำเร็จและส่งมอบหน้ากากอนามัยได้อย่างทั่วถึง

นางสาววิไลวรรณ จันทร์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา หนึ่งในผู้ได้รับหน้ากากอนามัยฟรีจากโครงการฯ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญ และความปลอดภัยของแพทย์ พยาบาล และได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วย และส่งผลกระทบต่อแพทย์ พยาบาลตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะกรณีของโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโรคติดต่ออื่นๆ เช่นกัน