ถอดบทเรียน “ไมเนอร์ ฟู้ด” สู้ตฃาดหลังวิกฤต COVID-19