‘เซ็นทรัลพัฒนา’ มอบพื้นที่เปิด “สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่”

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เดินหน้าการเป็น Center of life ศูนย์กลางการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงด้วยการจัดสรรพื้นที่อำนวยความสะดวกกระจายในอีก 5 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ พิษณุโลก, อุดรธานี, นครศรีธรรมราช, นครราชสีมา และภูเก็ต

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าชั้นนำของไทย ร่วมกับ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้บริการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บริเวณชั้น G โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10:00-18:00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ชีวิตได้อย่างครบจบในที่เดียว ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนามีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตหรือ Center of Life ของทุกชุมชนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลไปตั้งอยู่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ จัดสรรพื้นที่ให้บริการประชาชน ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยังเปิดให้บริการประชาชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีก 5 สาขา ทั่วประเทศ ได้แก่

  • เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 10:00 – 18:00 น.
  • เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี บริเวณชั้น 3 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 10:00 – 18:00 น.
  • เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช ชั้น 3 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 10:00 – 18:00 น.
  • เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G เปิดให้บริการทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 10:00 – 18:00 น.
  • เซ็นทรัล ภูเก็ต (ฝั่งเฟสติวัล) ชั้น B เปิดให้บริการทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 10:00 – 18:00 น.

***ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบวันทำการก่อนเข้ารับบริการที่ Call center กรมการกงสุล โทร. 0-2572-8442 หรือ Facebook กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการลดความแออัด และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19