ปลอดภัยขั้นสุด “โออิชิ” ดูแลพนักงาน รักลูกค้า รักษ์โลก ใช้นวัตกรรมการฆ่าเชื้อ Green Bio Hygienic จากธรรมชาติ

เพราะเล็งเห็นถึงสุขอนามัยที่ดีของลูกค้าและพนักงาน พร้อมคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงร่วมรักษ์โลก และยกระดับคุณภาพ-มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดของร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิรับ New Normal สร้างสรรค์โครงการ “Oishi Green Bio Hygienic Cleaning Program” โดยจับมือกับบริษัท คีนน์ จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติร่วมกันพัฒนากระบวนการทำความสะอาด-ฆ่าเชื้อภายในร้านอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติ 100% โดยนำมาใช้นำร่องที่ร้านอาหารโออิชิ ราเมน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 26 สาขาเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อได้ดี ที่สำคัญไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โครงการ “Oishi Green Bio Hygienic Cleaning Program” นี้ เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของโออิชิ และ คีนน์ โดยการนำของ ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คีนน์ จำกัดโดยร่วมกันพัฒนาวิธีการฆ่าเชื้อ-ทำความสะอาดอุปกรณ์ทำครัวและร้านอาหารโดยใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชีวบำบัดจากธรรมชาติให้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งน้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์ทำครัว น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้น สบู่ล้างมือ น้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค น้ำยาทำความสะอาดระบบหมุนเวียนอากาศภายในร้าน เป็นต้นซึ่งคีนน์ (KEEEN)เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอีโคเซิร์ท (ECOCERT) จากยุโรป และเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคระดับเกรดอาหาร (Food Grade) ที่ได้รับการรับรองจาก NSF (National Sanitation Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยก่อนถึงผู้บริโภคจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทั้งได้รับการยอมรับในระดับสากล การันตีจากการได้รับรางวัลทั้งในระดับอาเซียนและภูมิภาคมากมาย

นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหารบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมื่อลูกค้ามารับประทานอาหารญี่ปุ่นที่ดีต่อสุขภาพแล้ว เราอยากให้ลูกค้าได้สุขภาพที่ดีแบบครบวงจรกลับไปด้วย ทั้งอาหาร ความสะอาด-ปลอดภัยของอุปกรณ์ภาชนะอาหาร รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายในร้าน เราจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็น GreenBio Hygienic คือ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100%ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงานและลูกค้าของเรา เพราะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเหล่านี้ไม่มีสารตกค้าง เมื่อพนักงานมีสุขอนามัยที่ดี พนักงานก็จะทำงานอย่างมีความสุข พร้อมส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าต่อไป”

โออิชิ กรุ๊ป เลือกใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีและเป็นมิตรต่สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไปในอนาคต