ทุนธนชาต (TCAP) กำไรครึ่งปียังเติบโตได้ดี ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 และผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2563 โดยกำไรสุทธิในงวดครึ่งปีแรกยังเติบโตได้ดี และมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาล 1.20 บาท

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP  กล่าวว่า ในไตรมาส 2 ปี 2563 TCAP และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,351 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 1,029 ล้านบาท ในขณะที่งวด 6 เดือนแรก TCAP และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 5,953 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยกำไรสุทธิของบริษัทย่อยที่สำคัญจำนวน 4,612 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 1,626 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 มีจำนวน 5,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 37% จากงวดเดียวกันปีก่อน

ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ธุรกิจจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ TCAP ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง เนื่องจากกำไรของบริษัทร่วมที่ TCAP ไปลงทุนปรับลดลง ตามภาวะความรุนแรงของการแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดของภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทลูกที่สำคัญของ TCAP ทั้ง บล. ธนชาต  ธนชาตประกันภัย รวมถึง ราชธานีลิสซิ่ง ยังมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในขณะเดียวกัน TCAP ยังมีเงินสดคงเหลืออีกประมาณ 15,000 ล้านบาท เงินจำนวนดังกล่าว TCAP ยังไม่ได้นำไปลงทุน เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจึงมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลบริษัทลูกให้เข้มแข็ง ส่วนการลงทุนอื่น ๆ คงต้องรอให้สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายจึงจะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมต่อไป

”จากการพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯในครึ่งปีแรก รวมถึงคาดการณ์ผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากผลกระทบของ COVID-19 คณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายของปีก่อน โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 27 สิงหาคม นี้” นายสมเจตน์ กล่าว