กลุ่ม MUFG สนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในญี่ปุ่น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ MUFG Bank ร่วมกับสถาบันการเงินและธุรกิจในเครือ MUFG รวมทั้งธนาคารพันธมิตรในเอเชียได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 116 ล้านบาท แก่นักศึกษาชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สถาบันการเงินและธุรกิจในเครือ MUFG ทั้ง 5 องค์กร ที่ร่วมสนับสนุนเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ประกอบด้วย MUFG Bank, มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น, บริษัท มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซิเคียวริตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ นิคอส จำกัด และบริษัท ACOM จำกัด รวมทั้งธนาคารพันธมิตรของ MUFG ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในประเทศไทย ธนาคารดานามอนในประเทศอินโดนีเซีย ซีเคียวริตี้แบงก์ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และธนาคารเวียดตินในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

MUFG จะมอบเงินช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านหน่วยงานหลัก 4 แห่ง คือ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศญี่ปุ่น สมาคมนักเรียนฟิลิปปินส์ในประเทศญี่ปุ่น และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศญี่ปุ่น

เงินบริจาคดังกล่าวเป็นเงินช่วยเหลือแก่นักศึกษาจาก 4 ประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือต้องพักการเรียนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา MUFG ได้มีการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตรการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำพันธกิจของ MUFG ในการสนับสนุนความเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมของประเทศที่ MUFG มีการดำเนินธุรกิจ โดยนับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา MUFG ได้ลงทุนจำนวนกว่า 431 พันล้านบาท ในสถาบันการเงินชั้นนำได้แก่ ธนาคารเวียดตินในเวียดนาม ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในไทย ซีเคียวริตี้แบงก์ในฟิลิปปินส์ และธนาคารดานามอนในอินโดนีเซีย นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน MUFG อย่างโดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย

การให้ความสนับสนุนในครั้งนี้นับเป็นมาตรการช่วยเหลือล่าสุดของ MUFG โดยก่อนหน้านี้ MUFG ได้บริจาคเงินเป็นจำนวนรวมกว่า 720 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและคลายผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น ผ่านการดำเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ การช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลน ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในประเทศ1, 2 เป็นต้น

นายโนริอากิ โกโตะ รองประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ Regional Executive for Asia Pacific ของ MUFG Bank กล่าวว่า “MUFG เป็นกลุ่มสถาบันการเงินระดับโลกที่หยั่งรากลึกในภูมิภาคเอเชีย และมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันเราได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็งให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่เรากำลังถูกทดสอบจากวิกฤตครั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการช่วยเหลือนี้จะไม่เพียงช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับนักศึกษาที่กำลังประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจระยะยาวในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและตลาดสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเครือข่ายของ MUFG การสนับสนุนนี้ยังแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของธนาคารพันธมิตรของเราในการให้ความช่วยเหลือแก่ทุกประชาคมอย่างน่าชื่นชม”

หมายเหตุ – 1. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบจากเอกสารข่าววันที่ 24 เมษายน 2563 ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2020/pdf/news-20200424-001_en.pdf

  1. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบจากเอกสารข่าววันที่14 พฤษภาคม 2563 ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2020/pdf/news-20200514-001_en.pdf