3BB มอบน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดน่าน

จากที่ได้มีร่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน และเกิดน้ำท่วมในจังหวัดน่านนั้น ผู้บริหารและพนักงาน 3BB จังหวัดน่านได้เข้ามอบน้ำดื่มให้กับเทศบาลตำบลเวียงสา และเทศบาลตำบลกลางเวียง เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีนายกเทศมนตรี คุณวิโรจน์ หวั่นท๊อก และนายกเทศมนตรี คุณมนัส หวั่นท๊อก เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป

ขณะนี้ 3BB ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดแพร่และสุโขทัยอย่างใกล้ชิด โดยมีการจัดเตรียมความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งเฝ้าระวังและดูแลระบบโครงข่ายเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ