คำกล่าวจาก “เศรษฐา ทวีสิน” นายใหญ่แห่ง บมจ.แสนสิริ