เทสโก้ โลตัส จับมือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกชวนลูกค้าและประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากคาร์บอนและฉลากลดโลกร้อน ทางเลือกผู้บริโภคสีเขียว

นางสาว สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส และ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงฉลากคาร์บอน และฉลากลดโลกร้อนแก่ประชาชนผู้บริโภคโดยในฐานะห้างค้าปลีกชั้นนำของประเทศ เทสโก้ โลตัสจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผ่านร้านค้ากว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ ช่วยให้ลูกค้าได้มีโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยลดโลกร้อนนอกจากนั้น เทสโก้ โลตัสได้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ ติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังคาร้านค้าและศูนย์กระจายสินค้าเพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ภายในสาขา และการสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์