ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์เปิดตัวมาตรฐานสินค้าด้านอาหารขั้นสูงสุด “หัวใจคุณภาพ”(QUALITY AT HEART) พันธสัญญาเพื่อผู้บริโภคยุคใหม่

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต่อยอดนโยบายด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประกาศพันธสัญญาเพื่อผู้บริโภคยุคชีวิตวิถีใหม่เปิดตัว “หัวใจคุณภาพ” (QUALITY AT HEART) สัญลักษณ์แห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าด้านอาหารขั้นสูงสุดตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถันภายใต้หัวใจสำคัญ 5 ประการ ยึดหลัก ใส่ใจคุณ ใส่ใจคัดสรร ใส่ใจความยั่งยืน การันตีสินค้าสะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพเยี่ยมระดับสากล ตอกย้ำความมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดในฤดูกาลรสชาติอร่อย ราคาที่เหมาะสม โดยนำร่องสนับสนุนภาคเกษตรกรรมไทยเสริมศักยภาพในการแข่งขันระยะยาวสู่สากล เปิดตัวผลไม้เศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมาตรฐานหัวใจคุณภาพ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง จังหวัดชุมพร และมะม่วงน้ำดอกไม้สุก จังหวัดราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นแหล่งคุณภาพที่ดีที่สุดตามฤดูกาล

นายสมนึก ยอดดำเนิน Head of Farmer’s ,Quality Line  Local and sourcing บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทลกล่าวว่า “หัวใจคุณภาพ’ (QUALITY AT HEART) เป็นมาตรฐานสินค้าด้านอาหารขั้นสูงสุดยกระดับจากมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) โดยมีการจัดตั้งทีม Sustainable Food Development ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพิเศษ และมีประสบการณ์ด้านพัฒนามาตรฐานสินค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศให้ครบทุกกระบวนการ ตั้งแต่การปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแล เก็บเกี่ยว ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริโภค เคียงคู่ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เสริมสร้างให้เกิดการค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรฐานสินค้าขั้นสูงสุด ‘หัวใจคุณภาพ’ (QUALITY AT HEART) เป็นการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถันตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าและสามารถตรวจสอบ สอบย้อนกลับได้ (Traceability) ประกอบด้วย 5 หัวใจสำคัญ ได้แก่ 1.ความปลอดภัยของอาหาร มีระบบควบคุมความปลอดภัยของอาหารสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากสวนจนสู่มือผู้บริโภค 2.คุณภาพของอาหารรับประกันความสดใหม่ รสชาติอร่อย คุณภาพสูงจากแหล่งที่ดีที่สุด 3.พัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกร โดยพัฒนาเกษตรกรและชุมชนภายในประเทศ ให้การสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อย ใส่ใจสภาพแวดล้อมในการทำงานและค่าแรง ภายใต้จริยธรรมธุรกิจ 4.ดูแลสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะอย่างเป็นระบบ ใช้ระบบการขนส่งผ่านเครือข่ายรถส่งสินค้า (Backhaul) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 5.ราคาที่เหมาะสมคัดสรรผลิตผลตามฤดูกาลด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม

ปัจจุบันนำร่องเปิดตัวผลไม้เศรษฐกิจของไทย 2 ชนิดที่ผ่านมาตรฐานขั้นสูงสุด ‘หัวใจคุณภาพ’ (QUALITY AT HEART) ได้แก่ ทุเรียนหมอนทองจากจังหวัดชุมพร คัดพิเศษพร้อมเพิ่มมูลค่าบรรจุใส่กล่องสวยงาม กล่องละ 1 ลูก รับประกันมีเนื้อเต็มพู ควบคุมคุณภาพด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอย่างพิถีพิถัน ใช้เทคนิคพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในการคำนวนและควบคุมคัดเลือกความแก่ คำนวนหาน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนที่ระดับ 35% ขึ้นไป เพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีรสชาติ หวาน อร่อยถัดมาคือมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากจังหวัดราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์จำหน่ายเป็นกล่องเซตพิเศษ และกิโลกรัมรับประกันความสุกใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวควบคุมกระบวนการการผลิตอย่างถูกวิธี สามารถกำหนดวันที่รับประทานได้ทำให้ได้มะม่วงที่มีคุณภาพดีที่สุด รสชาติอร่อยที่สุดสำหรับลูกค้า ”

ด้านเกษตรกร ราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางแพ จ.ราชบุรี กล่าวถึงการดูแลผลผลิตให้ได้มาตรฐานว่า “สวนของเราเป็นสวนปลูกมะม่วงที่มีคุณภาพ โดยหลังจากท็อปส์เข้ามาช่วยแนะนำดูแลผลผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสินค้าขั้นสูงสุด ‘หัวใจคุณภาพ’ (QUALITY AT HEART) สิ่งที่แตกต่างจากเดิมคือมีการแนะนำองค์ความรู้สมัยใหม่ มีการนำคิวอาร์โค้ดมาติดที่ลูกมะม่วง ทำให้ลูกค้าผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งเพาะปลูกและโรงคัดบรรจุได้เลย อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ว่าทานวันไหนรสชาติถึงจะอร่อยที่สุด โดยผลมะม่วงจะติดสติกเกอร์วันที่พร้อมทานไว้อย่างชัดเจน”

สมนึก ยอดดำเนิน กล่าวเสริมทิ้งท้ายว่า “สำหรับแผนต่อไป บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกผลผลิตที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และได้มาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคพร้อมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นโดยเตรียมขยายมาตรฐานสินค้าขั้นสูงสุด ‘หัวใจคุณภาพ’ (QUALITY AT HEART) ไปยังสินค้ากลุ่มผัก ผลไม้ และอาหารสดอีกหลากหลายชนิด ซึ่งจะเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรพร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่ที่ผู้บริโภคมองหาสินค้าที่มีคุณภาพเป็นอันดับแรกเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้เกษตรกรเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณเพราะการให้ความสำคัญกับคุณภาพจะส่งผลให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ราคาดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมศักยภาพของเกษตรกรไทยให้มีความพร้อมเพื่อการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้น”