“รมว.ดีอีเอส” ลงพื้นที่ Thailand Digital Valley เยี่ยมชมdepa Digital One Stop Service ตึกแรกใน EECd

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และคณะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ลงพื้นที่ Thailand Digital Valley ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำเยี่ยมชมอาคาร depa Digital One Stop Service อาคารหลังแรกในพื้นที่ที่สร้างแล้วเสร็จและมีเอกชนจองสิทธิ์เช่าเต็มพื้นที่แล้วก่อนคณะทั้งหมดเข้าร่วมพิธีเปิด DAT Co-Working Space และห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่าจากนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมดิจิทัลมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็น “ศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)”โดยมีจุดเริ่มต้นจากเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand: EECd) บนพื้นที่ 830 ไร่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงแห่งใหม่ของภูมิภาคอาเซียน โดยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคลัสเตอร์ด้านการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล ควบคู่ไปกับการเป็นพื้นที่จับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทชั้นนำระดับโลกกับดิจิทัลสตาร์ทอัพในการออกแบบ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก่อนขยายตลาดเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ ยังมีการมอบสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน การสร้างตลาดหรืออุปสงค์ของพื้นที่ การผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน และการขับเคลื่อนระบบนิเวศน์อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อดึงดูดธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงการปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้าเปิดเผยว่าThailand Digital Valley บนพื้นที่ 30 ไร่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย 5 อาคาร รวมพื้นที่ใช้สอยกว่า 86,000 ตารางเมตร ได้แก่ 1.อาคาร depa Digital One Stop Service ที่ขณะนี้สร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย 2. อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Centre ความคืบหน้าก่อสร้างประมาณ 50% 3. อาคาร Digital Innovation Centre ที่อยู่ระหว่างเตรียมประกาศผู้รับจ้าง4. อาคาร Digital Edutainment Complex และ 5. อาคาร Digital Go Global Centre ซึ่งคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี2566

สำหรับอาคาร depa Digital One Stop Service ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนี้ถือเป็นอาคารแรกในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยจะถูกเนรมิตเป็นพื้นที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักลงทุน อีกทั้งเป็นพื้นที่ทำงานสำหรับ Local Digital Startup &Digital Tech เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเป็นศูนย์ประสานงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันมีเอกชนที่จองสิทธิ์เช่าเต็มพื้นที่แล้ว โดยคาดว่าจะเข้าใช้อาคารได้ภายในปลายปี 2563

“Thailand Digital Valley จะร่วมดำเนินการกับธุรกิจดิจิทัลชั้นนำระดับโลกในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูง อาทิIoT, Data Science, 5G Applications,  Smart Devices, High Value-Added Software, Robotics, Cloud และ Digital Services มีการพัฒนา Digital Ecosystem ที่เชื่อมบริษัทด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลชั้นนำของโลกเข้ากับดิจิทัลสตาร์ทอัพโดยเฉพาะสาขาFinTech, AgTech, TravelTech, HealthTech, EdTech, GovTech  ในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดด รวมถึงมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเป็นตลาดรองรับสินค้าและบริการที่พัฒนาออกจาก Thailand Digital Valley ก่อนจะขยายตลาดในเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป”ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวเสริม

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ และคณะร่วมพิธีเปิด DAT Co-Working Space และ ห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC (DAT) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาให้การต้อนรับ

สำหรับสถาบัน DAT เป็นความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชามีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัลขั้นสูงและเป็นศูนย์กลางในการสร้างกำลังคนที่มีความชำนาญในด้าน AI และ Data Science เพื่อตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่ EEC รวมถึงต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ของประเทศ โดยภายในสถาบันฯประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และพื้นที่ Co-working Space ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการด้านดิจิทัล เปิดให้บริการแก่ประชาชน เพื่อใช้งานในการประชุม ทำงาน และสร้างสรรค์ผลงาน